Ingen åpning for Ørje sluser

Fiskeriminister vil ikke overprøve Mattilsynet - Ørje sluser forblir stengt også i år.

Bytter porter i Ørje sluser
Foto: Pål Andersen


Fiskeriministeren akter ikke å legge to pinner i kors for å hjelpe Ørje sluser, det konkluderer Arbeiderpartiets Stein Erik Lauvås etter å ha fått svar fra ministeren på sitt skriftlige spørsmål.

Av frykt for å spre krepsepest har Ørje sluser vært stengt siden 2008. At Fiskeriminister Elisabeth Aspaker ikke vil se på saken på nytt skuffer Lauvås;

- Jeg blir trist og nedstemt . Hun bekrefter i sitt svar at hun ikke vil ta noe form for initiativ for å få en dialog for å åpne Ørje sluser, Det synes jeg er bare trist.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås
Foto: Kathrine Brønn / NRK

Fiskeriministeren akter ikke å legge to pinner i kors for å hjelpe Halden-kanalen og Ørje sluser.

Stein Erik Lauvås (A)

- Jeg hadde jo hatt forhåpninger om at fiskeriministeren her skulle bidratt med noe positivt i hvert fall, men det bekrefter hun veldig tydelig at hun ikke akter å gjøre.

Rammer turisttrafikken


Siden 2008 har Ørje sluser vært stengt på grunn av frykt for spredning av krepsepest. Det rammer turisttrafikken på hele Haldenkanalen, mener Lauvås.

- Vi har satset ganske hardt på å få opp slusene i Halden-kanalen som et hyggelig sted å være.

- Det er klart det blir vanskelig når Ørje sluser, som er de eneste som er igjen som er hånddrevne og er en attraksjon i seg selv, skal holdes stengt. Vassdraget vil bli oppfattet som et stengt vassdrag og bli mindre attraktivt.

Fiskeriminister vil ikke overprøve Mattilsynet


Fiskeriminister Elisabeth Aspaker skriver i sitt svar til Lauvås at hun ikke vil overprøve Mattilsynets vurderinger.

- Hensikten med dagens regler er å begrense spredning av krepsepest hos ferskvannskreps i Haldenvassdraget og å forebygge spredning til andre vassdrag, skriver Aspaker.

Mattilsynet mener de siste års erfaringer tyder på at stengte sluser har vært en effektiv smittespærre mellom Øymarksjøen og Rødenessjøen.

Vil ha ny vurdering


Stein Erik Lauvås mener likevel saken bør behandles på nytt;

- Vi ønsker å bevare edelkrepsen. Men så er det gjennom åra fremmet en del forslag til hvordan man innretter slusingen slik at man minimerer risikoen for å få krepsepest opp i Rødenessjøen.

- På mange andre områder tar vi en risikovurdering. Den samme risikovurderingen burde man også fra politisk ledelse kunne være med ta sammen med Mattilsynet og andre faginstanser som kan dette.

- Det bekrefter Fiskeriministren at hun overhodet ikke er villig til å delta i, og det synes jeg er veldig trist.

Haldenvassdraget
Foto: Rune Fredriksen / NRK