Ingen 2-årskontroll

Bydel Nordstrand overlater til foreldrene å vurdere om barna skal på 2-årskontroll.

Barn i hopper i sølepytt
Foto: Lise Åserud / Scanpix

Bare de barna helsestasjonen vet har problemer, blir innkalt til 2-årskontroll.

Foreldrene til resten får et skjema hvor de selv skal sjekke barnets helse og utvikling og eventuelt be om en undersøkelse.

Må selv be om kontroll

Cathrine Haukenes er en av de mange foreldrene som har fått ansvaret for 2-årskontrollen av sin egen sønn.

Brevet Cathrine Haukenes regnet med var en innkalling til 2-årskontroll, viste seg å være en oppfordring til å vurdere om sønnen fulgte normal utvikling.

Hvis hun mente at han ikke gjorde det, skulle hun ta kontakt. Hvis ikke ville 2-årskontrollen bli sløyfet.

I helsestasjonens skriv ble det informert om hva som er vanlig utvikling for en 2-åring, men samtidig ble det opplyst at det kan være store variasjoner fra barn til barn.

- Hva kan man forvente av en toåring? Det er greit å få vite det av helsestasjonen. Jeg synes det er helt utrolig at vi som foreldre skal ta den vurderingen, sier Haukenes.

Alle kan få kontroll

Leder for helsestasjonen i bydel Nordstrand, Ellen Sæter, mener foreldrene får et bedre tilbud med det nye tilbudet.

- Det er ingen foreldre som nektes 2-årskontroll, sier hun.

Bydelen kaller inn alle de vet har problemer, barn med minoritetsbakgrunn, og alle som er nyinnflyttet til bydelen. 2-årskontrollen er frivillig, og mange møter ikke opp. Derfor ønsker bydelen å involvere foreldrene mer aktivt.

- Dette er et forsøk som vi skal evaluere etter et halvt år. Vi har foreldre som vi ønsker å bevisstgjøre og ansvarliggjøre i forhold til barnet sitt, forklarer Sæter.

I strid med nasjonale retningslinjer

Ifølge nasjonale retningslinjer skal alle barn følge et anbefalt helsestasjonsprogram, hvorav 2-årskontrollen er en viktig del.

Her skal foreldre få veiledning, og samtidig skal helsestasjonen finne ut om barnet ser og hører og fungerer som det skal.

Leder for landsgruppa av helsesøstre, Astrid Grydeland Ersvik, reagerer på at Nordstrand bydel velger å kalle inn bare noen barn på kontroll.

- Det er svært uheldig, 2-årskontrollen skal fange opp en viktig del av barnets utvikling. Det er lenge til 4-årskontrollen, så man mister mye informasjon om barnet og familien ved å kutte ut 2-årskontrollen.

- Man mister kontinuiteten i oppfølgningen av barnet. Man risikerer å ikke oppdage en del barn som har spesielle behov, men som man ikke kjenner til før de er to år, sier Ersvik.