Influensa-eksplosjon i Oslo-skolen

Fra 2 til 44 tilfeller på én uke. Folkehelsa tror vi har den neste bølgen av pandemien foran oss.

Testing av svineinfluensa
Foto: Magnar Brandseth / NRK

Denne uken ble det registrert 44 tilfeller av sykdom hos elever og lærere i Oslo-skolen hvor det enten er bekreftet svineinfluensa eller sterk mistanke om det.

Det står i sterk kontrast til tallene fra ukene før og etter høstferien da det kun var registrert to tilfeller i uken.

Folkehelseinstituttet tror vi nå kan stå foran neste bølge av pandemien. De sitter på data som viser en liknende tendens som i Oslo-skolen.

Svineinfluensa Oslo-skolen

Uke

Elever

Lærere

totalt

31/32

2

2

4

33

2

7

9

34

26

9

35

35

3

9

12

36

15

8

23

37

2

4

6

38

1

1

2

39

1

 

1

40

høstferie

 

 

41

 

2

2

42

31

 13

 44

Nedgangen har stoppet opp

- Vi tror at dette kan være begynnelsen på neste bølge av pandemien. Vi kan ikke være sikre før vi får flere data fra flere uker, men vi tolker dette som et varsko som vi må følge nøye opp i neste uke, sier overlege ved Folkehelsa, Bjørn Iversen.

Folkehelsa sitter ennå ikke på tall for denne uka, men tall fra forrige uke viser at nedgangen i svineinfluensatilfeller som har vært siden sommeren har stoppet opp.

- Prøver sendt inn til laboratoriene viser at flere er positive. Andelen positive prøver, som også er indikator på influensaaktivitet, har gått opp fra åtte prosent til 14 prosent på landsbasis. Dette tyder på økt influensaaktivitet, sier Iversen.

LES: Alt om svineinfluensa

- Tegn på at noe er på gang

I Oslo og Akershus er tallet enda høyere.

- Ser vi på labbene i Oslo og Akershus var over 20 prosent av prøvene positive i forrige uke. Det passer godt med tallene fra Oslo-skolen. Vi må vente og se om dette bekreftes av tall fra inneværende uke. De får vi i begynnelsen av neste uke, sier Iversen.

Antall positive prøver har variert veldig. På det høyeste i sommer var 22 prosent av prøvene positive på landsbasis, så begynte det å synke igjen.

- At det begynner å stige igjen nå er et tegn på at noe på gang, sier Iversen.