- Vil investere i fremtiden

Ine Marie Eriksen Søreide (H) vil kjempe for å gjøre den norske skolen bedre.

Ine Marie Eriksen Søreide (H)
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

- Den norske skolen er god, men kan bli bedre på mange områder. Derfor må vi satse på det grunnleggende: lære barn og unge å lese, skrive og regne, sier Søreide.

Ifølge Søreide kan ikke 20 prosent av elevene lese og skrive når de går ut av ungdomsskolen og 34 prosent av elevene på videregående slutter eller fullfører uten å bestå, på enkelte yrkesfag er andelen over 50 prosent.

- Det er et av våre største samfunnsproblemer, og danner grunnlaget for manglende tilgang til arbeidsmarkedet. I likhet med å investere penger i forskning, er det å gjøre skolen bedre en investering for fremtiden, sier hun.

Nettopp utdanning og forskning var viktig da Høyre ble partiet til Ine Marie Eriksen Søreide.

- For meg har alltid kombinasjonen av individets frihet og det personlige ansvaret vært avgjørende. Samtidig har alltid politiske saker som utdanning og forskning opptatt meg, sier Søreide

Hun står på andreplass på Høyres Oslo-liste til Stortingsvalget.

- Heller skoletid enn skolefritid

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- Utvidelse av skoledagen er bra, men ikke for enhver pris. Hvis vi ikke har nok lærere med god kompetanse, er det ikke noe poeng å utvide skoledagen – snarere tvert i mot, sier Søreide.

Høyre prioriterer skoletid foran skolefritid.

- Det betyr at vi først og fremst bruker ressursene på å lære barn å lese, skrive og regne, og at vi ikke prioriterer gratis SFO. Oslo kommune har lenge ligget over timenormen, og tilbudt elevene langt mer undervisning enn andre kommuner. Det har også ført til gode læringsresultater for Oslos elever, som er best i landet på de nasjonale prøvene. Men hele tiden har timetallsøkningen vært avhengig av mange nok og dyktige nok lærere, sier Søreide.

- Byen må oppleves trygg

- Hvilken lokal sak vil bli viktigst for deg i årene som kommer?

- Jeg er opptatt av at vi skal ha en storby og en hovedstad som fungerer godt for oss som bor her. Da må trafikkløsningene og kollektivtilbudet være godt, og byen må oppleves som trygg, sier hun.

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- Det er spesielt viktig å sørge for mer synlig politi ute i gatene. Det skaper trygghet og er forebyggende. Oslo-politiet er i en helt annen situasjon enn politiet andre steder i landet, fordi oppgavene er større og problemene mer sammensatte. Det må også gjenspeiles i ressursene til politiet. Dessuten er det god forebygging å sørge for en god skolepolitikk, og der ligger Oslo langt framme, sier Søreide.

- Greier seg ikke uten godt veinett

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Kollektivtilbudet i Osloregionen er viktig både for miljøet og for å få byen til å fungere. Oslo har lykkes godt med satsing på kollektivtrafikk, og det er en av årsakene til at nesten 80 prosent nå reiser kollektivt i rushen.

- Før man begynner å diskutere utbygging av ulønnsomme høyhastighetstog rundt i landet, bør staten satse på ytterligere utbygging av kollektivtrafikken i de områdene der den er nødvendig. Men Osloregionen greier seg ikke uten et godt veinett, sier hun.

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

- Når nær 265 000 mennesker står i kø og venter på behandling, er det åpenbart at mye kan gjøres for å forbedre tilbudet. Regjeringen har klart å øke helsekøene blant annet fordi den bygger ned private tilbud som avlaster det offentlige.

- Det er også for lite vekt på forebygging og rehabilitering, og for lite informasjon om kvaliteten på tilbudene. I Norge har vi kvalitetsstandarder for det meste, men kvaliteten på sykehusene skal helst færrest mulig vite noe om, sier Søreide.

Samarbeid basert på gjennomslag

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Det er ingen politisk oppgave å bestemme hvor folk skal bo fordi de har en annen hudfarge. Poenget er at byen er mangfoldig, og det er det som gjør at vi er glad i byen vår, sier hun.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Om vi finner felles verdigrunnlag og felles politiske ståsteder som gjør at Høyre kan få gjennomslag politisk, sier Søreide.

Hun ønsker ikke å nevne navn på hvilke partier hun helst vil og helst ikke vil samarbeide med.

Les også:

Vil ha Astrup på fjerde

Norske elever for dårlige i matte

"Rødgrønne tyver"

Vil avskaffe NRK-lisensen