Hopp til innhold

Incita politianmeldt

Arbeidstilsynet har politianmeldt tre datterselskaper av helseforetaket Incita AS for langvarige og alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

Bøn sykehjem

Bøn sykehjem har brukt vikarer fra Incitas eget bemanningsforetak Prosum AS. Nå er begge politianmeldt.

Foto: Fredrik Buer / NRK

Arbeidstilsynet besøkte nylig flere institusjoner Incita driver i Eidsvoll, og avdekket at ansatte jobbet langt mer enn de har lov til og at de ikke fikk betalt det de skulle når de jobbet overtid.

I begynnelsen av mars avdekket tilsynet flere kritikkverdige forhold i vikarbruken både ved sykehjemmet og avdeling Fløyen i samme bygg.

– Dette er sterkt beklagelig, var reaksjonen til Fremskrittspartiets gruppeleder i Eidsvoll kommunestyre, Finn Terje Tønnesen da om de foreløpige funnene.

Dobbelvakter og manglende overtidsbetaling

Arbeidstilsynets videre gransking viser grove tilfeller hvor vikarer har jobbet over hundre timer per uke, og over femti doble vakter på et halvt år.

– Totaliteten viser at det er vanlig med planlagte dobbelvakter og at folk jobber for mye. Her er det grove brudd som har vart over lang tid, og vi har kommet frem til at det eneste rette her er å legge saken i politiets hender, sier regionsdirektør i Arbeidstilsynet Hanne Luthen.

Les: Vikarer jobbet over 100 timer i uka | Fagforbundet rystet over Incita | Har ikke fått lister fra Incita | Doble vakter også i den kommunale hjemmesykepleien

Regiondirektør for Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold, Hanne Luthen

Hanne Luthen.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Bøn sykehjem og Fløyen har brukt vikarer fra Incitas eget bemanningsforetak Prosum AS, alle datterselskaper av Incita. Nå er alle tre anmeldt til politiet for alvorlige og vedvarende brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

– Våre tilsyn har avslørt at mange i dette systemet jobber doble vakter. I tillegg ser vi at mange har jobbet for mye i løpet av en uke og flere skulle ha fått overtidsbetaling. Dette er alvorlig, ellers ville vi ikke ha anmeldt dette. Det er vedvarende brudd over lang tid og det ser ut til å være planlagte brudd, sier Luthen.


Håper arbeidsgiver tar ansvar

Regionsdirektøren håper nå at anmeldelsen vil ha en preventiv effekt.

– Det viktigste for oss er at vi gjennom noen anmeldelser kan bidra til at arbeidsgivere får seg en vekker og selv ordner opp i eget bo. I tillegg vil vi at mange av de offentlige, som kjøper tjenester, nå tar ansvar med å sjekke hvem de kjøper tjenester av betydelig mer grundig enn hva som er gjort til nå.

Incita ville ikke la seg intervjue i går, men sier i en kommentar at de tar anmeldelsen til orientering.