IKT-skandalen koster 269 millioner

Oslo kommune skulle spare penger på sentralisering av datasystemene. Slik gikk det ikke.

Pc
Foto: Paul Sakuma / Scanpix

IKT-skandalen i Oslo kommune har en kostnadssprekk på 269 millioner kroner. Det kom fram da byrådet la fram revidert Oslo-budsjett i dag.

Se video: IKT-skandale til 269 millioner

Ute av kontroll

Reformen går i korte trekk ut på at datasystemene i etater og bydeler i Oslo skal standardiseres og driften og utviklingen sentraliseres.

Sentraliseringen av datasystemene skulle i utgangspunktet gitt en innsparing, men har vært fullstendig ute av kontroll.

Byrådet vil dekke budsjettsprekken med penger som egentlig skulle gått til å betale ned gjeld.

Budsjettet for reformen sprakk med 74 millioner kroner i fjor.

Skulle spare

I en pressemelding sendt ut av Oslo kommune i 2006 begrunnes IKT-reformen med at kommunen skulle spare 50 millioner kroner, men allerede i 2007 var merforbruket på 74 millioner kroner.

IKT-prosjektet fikk da sterk kritikk i en rapport hvor det kom frem at UKE (Utviklings- og kompetanseetaten) ikke hadde tilfredsstillende rutiner for økonomioppfølgingen av IKT-prosjektet.

Byråden for finans og utvikling, Stian Berger Røsland, innrømmer i et brev til finanskomiteen 02.mai 2008 at den faglige og økonomiske styringen av IKT-prosjektet har vært mangelfull.

Les brevet:

Innrømmer skyld

Etater trekker seg

Flere bydeler og etater mener IKT-reformen har medført ekstra belastning med hensyn til effektivitet og kapasitet. Plan- og bygningsetaten valgte derfor å trekke seg fra hele prosjektet for å minimere uheldige virkninger av reformen. Rusmiddeletaten sier de har fått høyere driftsutgifter etter gjennomføringen av IKT-reformen, som egentlig var ment for å spare penger.

Tannhelsetjenesten i Oslo har opplevd store problemer etter at de ble innrullert i prosjektet. Kommunikasjonsproblemer mellom de forskjellige datasystemene gjør at pasienter må snu i døren.

Video: Tannlegene er frustrerte