Datatrøbbel frustrerer sykehusansatte

En av de store datasatsingene innen Helse Sør-Øst er satt delvis på vent etter at leger og sykepleiere fikk nok. Internt utvalg på Sykehuset Østfold mener dagens versjon av programmet utgjør en risiko for pasientene.

Sykehuset Østfold, pasient

Mangler og svakheter gjør at en av de store IKT satsingene til Helse Sør-Øst er satt delvis på vent.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Tre måneder før Sykehuset Østfold flytter til Kalnes skaper nye datasystemer som skal innføres problemer både for ansatte og ledelsen. Blant dem programmet Elektronisk kurve, som blant annet skal sikre at pasientene får helt riktig medikament til helt riktig tidspunkt.

Elektronisk kurve er en av storsatsingene innen IKT, og Sykehuset Østfold er først i landet til å ta i bruk systemet for alle pasienter.

Men det koster å være først ute. Systemet har vært forsinket, og flere feil og mangler har skapt frustrasjoner blant sykehusansatte.

Ole Fredrik Lund

Foretakstillitsvalgt for Legeforeningen. Sykehuset Østfold.

Foto: Heidi Gomnæs

Nå er medikamentdelen av programmet Elektronisk kurve satt på vent ved flere avdelinger på sykehuset, og Legeforeningen har bedt om drøftingsmøte da de er skeptiske til å ta opp bruken igjen, forteller Foretakstillitsvalgt for Legeforeningen, Ole Fredrik Lund.

– Vi ønsker nå å diskutere med ledelsen gjeninnføringen av medikamentdelen av Elektronisk kurve før de funksjonalitetene vi har etterspurt er på plass, sier Lund.

– Utgjør en risiko for pasientsikkerheten

Mens Legeforeningen er skeptiske, er Journalutvalget ved sykehuset langt mer kritiske til medikamentdelen av programmet. Lederen av utvalget, Lars Espen Ernø, mener dagens versjon av Elektronisk kurve er såpass uferdig og har så store mangler at det utgjør en risiko for pasientsikkerheten.

Lars Espen Ernø

Leder av Journalutvalget, Lars Espen Ernø.

Foto: Heidi Gomnæs

– Det gir problemer med å få ting unna, man får ikke snakket med pasienten og man blir sittende og holde på med tungvinte elektroniske løsninger som ikke er godt nok integrert, sier Ernø.

– Vi har et tidspress på sykehuset i dag, og når vi får enda mer plunder og heft, så vil det bli et stort problem å få ting unna, og det er en stor pasientrisiko når man ikke får gjort ting i rett tid.

Ledelsen lite lysten på å utsette bruken

Administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Just Ebbesen, er lite lysten på flere utsettelser. Han forteller at forbedringer er på vei og at Elektronisk kurve er viktig nettopp for å bedre pasientenes sikkerhet.

– Det er sånn at vi innfører dette med én hovedhensikt, og det er å bedre pasientsikkerheten.

Sykehusdirektøren forteller at ledelsen er klar over mangler ved programmet, men han understreker at forbedringer snart er på plass, og mener at det er bedre å kjøre i gang nå før innflytting på Kalnes.

– Beste måten å forbedre programmet er at vi er i full drift og at vi jobber systematisk med å bedre programmet frem til innflytting.

Ikke motstandere av Elektronisk kurve

Selv om Legeforeningen ber om drøftingsmøte og Journalutvalget mener dagens versjon av Elektronisk kurve utgjør en risiko, ønsker begge Elektronisk kurve innført.

– Vi er alle sammen enige om at målet nå er å få et helt elektronisk kurvesystem. Det er vi alle sammen enige om. Det er bare det at de systemene vi skal bruke som et verktøy må utvikles og være bedre enn er i dag, forteller Foretakstillitsvalgt i Legeforeningen, Ole Fredrik Lund.