Hopp til innhold

Tiggeforbud i Oslo tidligst neste år

Det er nå endelig klart at det ikke blir noen form for tiggeforbud i Oslo i sommer, hverken et totalforbud eller tiggefrie soner.

Tiggerkopp og plakat

FORTSATT LOV: Selv med et flertall for tiggeforbud, ville formelle regler stått i veien for en rask gjennomføring.

Foto: Roald Marker / NRK

Oslo bystyre behandler i dag forslaget fra Fremskrittspartiet om tiggeforbud fra 1. juli. Det ble fremmet etter Senterpartiet sikret regjeringen støtte for å tillate lokale tiggeforbud i påvente av et nasjonalt forbud neste år.

Men selv om et tiggeforbud hadde fått flertall, ville formelle regler stått i veien for en rask gjennomføring.

Umulig uten høring

Stian Berger Røsland

Stian Berger Røsland (H)

Foto: Anette Holth Hansen / NRK
Libe Rieber-Mohn

Libe Rieber-Mohn (Ap)

Foto: Espen Sturlason
Odd Einar Dørum

Odd Einar Dørum

Foto: Espen Sturlason

– Det er ikke mulig å innføre et lokalt tiggeforbud i politivedtekten uten at det har vært ute på lokal høring, konstaterer byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H).

Når bystyret behandler saken onsdag kveld, sender de to ulike forslag om å begrense tigging ut på høring uten å ta stilling til innholdet.

Det ene er Fremskrittspartiets forslag om totalforbud. Det andre er Arbeiderpartiets gamle forslag om tiggefrie soner, som Ap tar opp igjen. Det innebærer at det blir forbudt å tigge penger i følgende områder fra 1. mai til 1. oktober.

  • Innenfor Ring 2
  • På og ved all kollektivtrafikk
  • Utenfor kjøpesentre
  • Ved privatboliger

– Vi ønsker å regulere hvordan byrommene brukes og begrense tigging mest mulig uten at vi kriminaliserer det, sier gruppeleder Libe Rieber-Mohn (Ap).

Men vil ikke dette føre til at enda flere tiggere vil samle seg der det fortsatt er lov?

– Dette må vi prøve ut og se hvordan det fungerer. Men forslaget er primært tenkt å virke preventivt og gjøre Oslo til en mindre attraktiv by for tiggere, sier Rieber-Mohn.

Når høringsrunden er over, må byrådet legge fram en sak om endringer i politivedtekten for bystyret.

– Jeg vil tro at bystyret vil kunne behandle saken i september, sier Stian Berger Røsland.

Etter det må eventuelle endringer i politivedtekten stadfestes av Politidirektoratet, noe som ventelig vil ta enda et par uker.

Ikke flertall for totalforbud

Arbeiderpartiet gjør det klinkende klart at de ikke vil støtte noe totalforbud, og dermed er det kun Aps tiggefrie soner som har mulighet til å få flertall. Men i og med disse bare er ment å gjelde i sommerhalvåret, er heller ikke et slikt «tiggeforbud light» aktuelt å innføre i år.

Men hva er da vitsen med å fremme forslaget? Neste år blir det jo nasjonalt tiggeforbud uansett.

– Det er ikke helt sikkert. Krefter i Senterpartiet jobber for at partiet skal snu og likevel ikke støtte forbudet, minner Libe Rieber-Mohn om.

Venstre og KrF er en del av flertallet som vil sende forslagene ut på høring, men presiserer at de er like mye imot tiggeforbud som de alltid har vært.

– Men hvis et mulig flertall i bystyret skulle tenkes å vedta et forbud, er det viktig at alle berørte har vært hørt på en skikkelig og solid måte, sier gruppeleder Odd Einar Dørum (V).