Ikke svar på terskelspørsmål

På fire måneder har ikke Sverige svart Norge på om de kan godta senking av Svinesundstersklene. Mandag kommer kyst- og fiskeriministeren til Halden.

Båt under Svinesundbruene

Norske myndigheter bad i februar i år svenske myndigheter om å vurdere hvilke muligheter som foreligger for at det kan komme en løsning for undervannsfjellene i Ringdalsfjorden ved Svinesundbruene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Diskusjonen rundt Svinesundstersklene har pågått i mange år.

I 2002 sa svenskene blankt nei og begunnet dette med frykt for forurensning fra bunnslam hvis tersklene ble fjernet.

I 2009 kom et enda sterke nei med samme begrunnelse, fordi Iddefjorden nå er vernet.

Hele Iddefjorden-området er tatt inn EUs verneplan ”Natura 2000” og er underlagt enda strengere vern enn tidligere.

Les også:

Skandi Acergy

Da skipet 'Skandi Acergy' skulle hente kabler på Nexans anlegg i Halden i 2009, var det såvidt det 156,9 meter lange og 27 meter brede skipet kom seg inn over Svinesundstersklene. Flere slepebåter måtte til, og tidevannet måtte stemme eksakt, da skipet som stikker 12 meter dypt, skulle inn og ut av Ringdalsfjorden ved Svinesund.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ingen vilje til terskel-fjerning

De svenske myndighetene har så langt ikke vist vilje til å fjerne tersklene, som skaper trøbbel for skip på vei til og fra kabelfabrikken i Halden, og begrunnelsen har vært forurensningsfare.

Etter et møte i fjor sommer med Kystverket slo regionale svenske myndigheter og Naturvårdsverket fast at de ikke ville gå inn for en fjerning eller senking av tersklene.

Vattenvårdsenheten i Västra Götalands län og Naturvårdsvärket gikk så langt etter møtet i fjor sommer, at de overfor NRK sa at de var villige til å gå helt til Vattendomstolen med saken for å få satt et punktum for spørsmålet om utdyping av fjorden.

Les også:

Nexans Halden

Det kan påvirke fremtiden for Nexans fabrikk på Knivsø i Halden, dersom ikke terskelproblemtaikken løses, og fjorddybden utøkes.

Foto: Rainer Prang / NRK

Svarer ikke på brev

Fiskeri- og kystdepartementet har diskutert hvordan de skal løse spørsmålet rundt tersklene blant annet med Kystverket.

I bakkant av diskusjonene etter fjorårets møte med svenske myndigheter ble det i februar i år sendt en skriftlig henvendelse til det svenske Miljødepartementet for å få en avklaring på svenskenes standpunkt til å fjerne eller senke tersklenes høyde.

Men saken drøyer i Sverige, og etter fire måneders venting har Fiskeri- og Kystdepartementet fortsatt ikke har fått noe svar fra svenskene.

Lisbeth Berg-Hansen

Nexans håper at fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansens besøk til fabrikken i Halden kan føre til fortgang i samspillen med svenske myndigheter om en konsekvensanalyse for fjerning av terskel-problematikken.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

- Tror på samspill

I 2009 engasjerte daværende fiskeriminister Helge Pedersen og utenriksminister Jonas Gahr Støre seg i Nexans problemer med tersklene under Svinesundbruene.

Mandag kommer fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen til Nexas i Halden etter initiativ fra Halden kommune.

- Vi samarbeider med Halden kommune og øvrige norske myndigheter i denne saken. Vi mener det er den beste framgangsmåten for oss, sier kommunikasjonsdirektør i Nexans Kristin Hessen til nrk.no.

Selv om svenskene ikke har svart på Fiskeri- og kystdepartementets henvendelse håper Nexans at Lisbeth Berg-Hansen har med seg gode nyheter til Halden.

- Det vi nå ønsker oss er at norske og svenske myndigheter kan bli enige om å gjøre en ny konsekvensutredning på dette. Det håper vi at fiskeri- og kystministerens besøk kan bidra til, sier Hessen.