Ikke nok med ny Kråkerøybro

Bompengering må til rundt Fredrikstad, sier ordfører Ole Haabeth. Han mener det ikke er mulig å bygge seg ut av trafikkproblemene i kommunen.

Kråkerøyforbindelsen
Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Fredag gikk regjeringen i statsråd fredag inn for utbygging og delvis bompengefinansiering av ny bru fra Fredrikstad sentrum over til Kråkerøy.

Den nye bruforbindelsen skal være klar i 2009.

- Ny Kråkerøybru vil ikke være nok til å løse trafikkproblemene i Fredrikstad, sier ordfører Ole Haabeth.

 

Trafikkaos
Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Bompengering

Men, ordføreren sier det må en bompengering til rundt hele byen for å løse trafikkproblemene i Fredrikstad.

- Jeg tror ikke ny bru ved Kråkerøy er nok, fordi vi har en årlig økning i trafikken. Hvis vi ikke får til andre tiltak er jeg redd for at vi kun klarer å holde tritt med trafikken, sier Haabeth.

Den nye broa som er beregnet til å koste 470 milioner kroner blir altså bare som et strakstiltak å regne.

Lover mer vei, hvis bompengering etableres

Kommunestryret skal i mai i år vurdere hvilke andre tiltak som må settes inn for å få bukt med de til tider store trafikkproblemene i Fredrikstad.

- Da regner jeg med at kommunestyret kommer til å vedta både hvilke veier som skal bygges ut, og hvordan disse skal finansieres, sier han til NRK. 

Og dersom det kommer en bompengering rundt hele Fredrikstad, lover ordføreren at hele den opprinnelige planen om utbyggingen av veinettet fra Fredrikstad over Kråkerøy og ut til Hvaler blir en realitet.

- At hele hele Kråkerøy-utbyggingen må inngå  i dette prosjektet er helt klart. Åsgårdstunellen kommer og det betyr også at de øvrige tiltakene på veinettet mot Hvaler kommer, sier Fredrikstad-ordføreren.

Kan ikke bygge seg ut av trafikkproblemene

Men heller ikke en sterk bompengefinansiert veiutbygging rundt og i Fredrikstad er nok, til å demme opp for trafikkproblemene, som er i ferd med å kvele samferdselen i byen. Det må enda hardere lut til, sier ordføreren.

- Vi kan ikke bare bygge oss ut av dette, men vi må flere av trafikantene over på kollektivtrafikk og over på sykkel, sier han.