Ikke håndball i ishallen

Kondensrapport legger håndballspill dødt.

Halden Ishall

DET BLIR IKKE HÅNDBALLSPILL. Det vil koste minst tre millioner kroner å oppgradere det 25 år gamle luft- og avtrekksanlegget i Halden ishall, slik at det kan takle oppvarming til håndballbruk i løpet av vinteren.

Foto: Rainer Prang / NRK

I fjor dukket spørsmålet om håndballspill i Halden ishall opp, fordi byens to håndballag på henholdvis dame- og herresiden i 1. divisjon, ligger godt an til opprykk i eliteserien etter sesongen som avsluttes våren 2014.

Håndballklubbene har dårlige hallfasiliteter, og ishallen ble foreslått som et mulig alternativ.

Et viktig spørsmål har vært om bygningsmassen vil tåle å bli varmet opp til håndballspill og kjølt ned til ishockey gjentatte ganger om vinteren.

I forrige uke sa kommunalsjef i Halden kommunes tekniske etat - Ulf Ellingsen til NRK, at en nær forestående rapport om kondens i hallen ville være avgjørende.

Nå foreligger rapporten.

Les mer:

Halden ishall

TO KRAV. Håndballforbundet hadde to krav knyttet til å gi dispensasjon til håndballspill i Halden ishall. Det ene var at kuben (boksen med resultater etc.) skulle heises, og det andre var at hallen minst måtte ha 18 plussgrader.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Lite sannsynlig

- Rapporten er nylig mottatt og det vil kreves en ytterligere gjennomgang av løsningsmulighetene. Når det er sagt er det klart at innholdet ikke gir noen større forhåpninger om at Halden ishall blir arena for håndball, sier Ellingsen til NRK.

Anlegget i Halden ishall (varme og ventilasjon) er dimensjonert for kravene til bruk som ishall, og det meste av det tekniske luftanlegget er fra 1987.

Håndballforbundet har satt som krav, at kuben i ishallen heves og at det minimum skal være 18 plussgrader i hallen, dersom det skal spilles håndball der.

- Vi har i dag et ventilasjonsanlegg i Halden ishall som er mer enn 25 år gammelt og beregnet for ishallbruk. Vi har ikke et avtrekksystem som gjenvinner og tar vare på temperaturen i avtrekksluften, sier Ellingsen og tilføyer

- Det tilsier at vi ikke vil oppnå god nok luftkvalitet samtidig med ønsket innetemperatur under håndballkamper. Det vil også være behov for bedre og sikrere avfukting for å hindre kondens når temperaturen skal senkes fra 18 til 10 grader, sier han.

Les mer:

Ishockey

ISHOCKEY RULER. Halden ishall, som opprinnelig ble bygget i 1987, har vært oppgradert for is-aktivitet i flere runder, og tåler ikke å bli varmet opp underveis i is-sesongen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Vil koste tre millioner

Avtrekksluften slippes i dag ut gjennom luker i taket, og hallen har ikke et kanalnett for avtrekksluften hvor en gjenvinner kan installeres på en enkel måte uten store endringer og nytt kanalnett for avtrekk.

- Det er således ingen enkle og billig måte å løse dette på med dagens gamle ventilasjonsanlegg og kanalnett, eller mangel på kanalnett, sier han.

Et nytt avtrekkssystem med gjenvinning og avfukting i et ombygget anlegg vil være urealistisk uten samtidig et nytt ventilasjonsaggregat.

- Totalt sett vil dette bli en stor kostnad som må beregnes mer nøyaktig med blant annet anbudsinnhenting. Anslagsvis vil en slik kostnad beløpe seg til rundt tre millioner kroner, sier Ellingsen.

Les også:

Analyser legges vekk

Ideen har vært å ha et mobilt banedekke for bruk til håndballspill og annen ikke is-relatert aktivitet, som i løpet av relativt enkle grep skulle kunne legges på og tas av isen.

Det var planlagt flere analyser av forholdene i ishallen, knyttet til mulig håndballspill.

I 2009 ble hallen stengt av brannsikkerhetsårsaker, og det har vært knyttet usikkerhet til hvordan brannsikkerheten ville bli med annet enn is-aktiviteter i hallen.

Kommunalsjefen sa i forrige uke, at dersom kondensrapporten som nå foreligger ga en klar indikasjon på at hallen ikke ville klare varme- og luftsituasjonen knyttet til oppvarming, ville andre analyser kunne bli lagt bort.

- Det er foreløpig ikke foretatt vurderinger av brannsikkerheten eller lysforhold ved håndballbruk i ishallen, sier Ellingsen til NRK.

Rapporten

Vedr ventilasjon (Multiconsults konklusjon)

Luftmengdene i anlegget har ikke tilstrekkelig kapasitet til å levere friskluftmengder til 2000 personer i henhold til TEK10.

Luftkvaliteten er simulert til å være innenfor grenseverdien til arbeidsmiljølovens
veiledning 4.4.4. Dette forutsetter imidlertid at arrangementet har en varighet under 3 timer.

Luftkvaliteten er imidlertid betraktelig dårligere enn uteluft.

Vedr oppvarming (Multiconsults konklusjon)

Bygget har ikke tilstrekkelig kapasitet til å varme ventilasjonsluft eller bygget generelt til 18 °C, ved dimensjonerende forhold.

Ved utetemperatur < -10°C vil innetemperatur på 18°C ikke kunne garanteres. Forutsetter varmetilskudd fra 2.000 tilskuere.

Uten tilskuere må utetemperaturen være over -4,5 °C, for å holde ønsket innetemperatur.

Vedr avfukting/kondens (Multiconsults konklusjon)


Etter tilbakemeldinger fra andre ishaller som benytter samme sportsgulv og de beregningene som er utført har vi ikke avdekket forhold som utgjør særlig risiko for kvaliteten til isdekket.

Dette forutsetter at de tekniske anleggene, spesielt avfukteranlegget har kapasitet til å holde fuktnivået i lufta på samme nivå som ved drift ved ishockey arrangement.

Dette tilsvarer ca. 35 % relativ fuktighet ved 18 grader. Etter tilbakemeldinger fra driftspersonell skal det ikke kondenserer ved dagens arrangementer.

Det vil være svært avgjørende at anleggene driftes riktig, spesielt i tiden etter arrangementet er ferdig. Her vil det være innstillinger og driftsmønster som kan være med å senke risikoen for kondens og fuktproblemer.

En av forutsetningene for betraktningene er at sportsdekket benyttes i kort tid. Multiconsult er forespeilet en dags aktivitet.