Hopp til innhold

Ikke fornøyd med praksistilbudet

Studenter ved Høgskolen i Østfold er de studentene her i landet som er minst fornøyde med praksistilbudet sitt. Det viser en fersk analyse basert på Studiebarometeret for 2018. Studentene peker spesielt på kommunikasjonen mellom høgskolen og praksisstedet og forberedelsen til praksisperioden.
Mest fornøyd med praksisutdanningen er politistudentene.