Ikke forhøyet vrakpant i 2009

Mens flere europeiske land velger å øke vrakpanten på bil for å stimulere til økt bilomsetning og fornyelse av bilparken, blir det ikke endringer i norsk vrakpant i år.

Bilvrak

I Tyskland får du fra januar i år 25 000 kroner for din gamle bil, mens i Norge beholdes vrakpant-satsen på 1500 kroner i år.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den ordinære vrakpantsatsen er uendret fra 2008 og er på 1500 kroner.

I 2008 var det forhøyet vrakpant for en del kjøretøy, men dette videreføres ikke i 2009, melder Toll- og avgiftsdirektoratet.

Tysk redningspakke i milliardklassen

Forhøyet pant vrakes

I 2008 ble det utbetalt forhøyet vrakpant for blant annet eldre dieseldrevne personbiler.

Angela Merkel

Tyskland, under ledelse av forbundskansler Angela Merkel, har bestemt at staten skal bidra til å fremme bilsalget. Staten tilbyr folk som bytter til en ny miljøvennlig bil å få utbetalt en bonus.

Foto: JOHANNES EISELE / REUTERS

Eldre lastebiler, busser og varebiler hadde også forhøyet vrakpantsats i 2008. Denne ordningen opphører i 2009.

I år gjelder ordinær vrakpantsats på 1500 kroner for alle kjøretøy.

Det er Miljøverndepartementet som avgjør satsene for vrakpant.

Stimulerer til fornyelse av bilpark

I blant annet Tyskland økes vrakpanten i år, for å bidra til at bilparken fornyes og for å hjelpe en hardt trengt bilindustri fra totalt kollaps.

I motsetning til Norge produserer Tyskland flere bilmerker, og den tyske regjeringen har bestemt at vrakpanten skal være på 2500 euro, som tilsvarer 25 000 kroner.

Bilvrak

«Fremtiden i våre hender» krevde i 2008 at vrakpanten burde økes til minst 15 000 kroner i Norge. Organisasjonen mener den norske bilparken økte med 70 000 biler i fjor, og at alt for mange av bilene er for gamle, selv om nybilsalget et godt stykke ut på fjoråret var høyt.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

I Tyskland er det avsatt 1,5 milliarder euro til vrakpanten. Bladet Auto Motor & Sport skriver at det finnes 16 millioner personbiler i Tyskland som er eldre enn ni år gamle.

Mer vrakpant utbetalt i 2008

Det ble i 2008 vraket 112 848 kjøretøy i Norge, mot 102 504 året før. Til sammen ble det i 2008 utbetalt om lag 173 millioner kroner i vrakpant.

Økningen i antall kjøretøy som ble vraket medførte at det ble utbetalt 14 millioner mer i vrakpant i 2008 sammenlignet med året før.

Fylkesvis fordeling av vrakede kjøretøy i 2008:

Østfold: 7411
Akershus: 9151
Oslo: 7037
Hedmark: 7639
Oppland: 5396
Buskerud: 8829
Vestfold: 5321
Telemark: 4600
Aust-Agder: 4830
Vest-Agder: 2098
Rogaland: 11123
Hordaland: 8550
Sogn og Fjordane: 2524
Møre og Romsdal: 5712
Sør-Trøndelag: 7803
Nord - Trøndelag: 3921
Nordland: 5666
Troms: 4163
Finnmark: 1085
Totalt: 112848