Ikke alle lettelser gjelder i Oslo

Fra denne uken følger Oslo de nasjonale reglene, men med disse unntakene:

– Forbudet mot russefeiring i russebuss videreføres til og med 4. juli.

– Påbud om hjemmekontor videreføres til og med 4. juli.

– Skjenkestopp kl. 24.00 vil gjelde i Oslo til og med 4. juli, selv hvis denne regelen fjernes nasjonalt. Fra og med 5. juli oppheves skjenketidsbegrensningen i Oslo, og nasjonale regler vil da gjelde.

– Krav om bruk av munnbind i kollektivtransporten og i taxi videreføres.

– Anbefalingen om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransport videreføres.