Hopp til innhold

Vil bygge IKEA på landets beste matjord

Jordet IKEA vil bygge nytt møbelvarehus i Vestby i Akershus har blant landets beste matjord, viser en ny rapport. Nå vil naturvernforbundet forby all nedbygging av dyrka mark.

Delijordet i Vestby, der IKEA gjerne vil bygge, har ei matjord som er uvanleg bra. Det viser ein ny rapport. No vil Naturvernforbundet forby nedbygging av dyrka mark.

IKEA vil bygge på landets beste mat

På åkrene på Delijordet i Vestby kan matjord bli byttet ut med IKEA-møbler og parkeringsplasser. Møbelgiganten og flertallet av politikerne i kommunestyret og Akershus fylkesting er positive til planene.

Men etableringen møter motstand. Både Bondelaget og Naturvernforbundet sier de vil kjempe hardt mot en utbygging. I dag presenterte de en ny kartlegging fra Norsk institutt for skog og landskap. Den viser at Delijordet gir svært gode avlinger.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke

Foto: Vegard Erstad/NRK

– Det er av de beste arealene for matproduksjon. Det ligger bortimot 50 prosent høyere enn gjennomsnittet i resten av Norge når det gjelder avlingsnivå, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Kan brødfø 2800 personer

Som mye av jordbruksarealet i Vestby, består Delijordet av et tykt lag marint avsatt leirjord med et 25-30 cm matjordlag på toppen. Dette er god dyrkingsjord for korn. Organisasjonene hevder at hvert år i all framtid kan dette jordet produsere korn til å forsyne 2800 personer med brød.

– På Delijordet er det årssikre avlinger, slik at man har større sjanse for å få fram god matkvalitet selv i år med dårlig klima, mener Bjørke.

For lett for bedrifter å kapre jord

Norges Bondelag og Naturvernforbundet mener at påstander som har kommet fra ordføreren i Vestby og fra «Underskriftskampanjen for å få IKEA til Vestby» om at jorda ikke egner seg til matproduksjon, ikke har rot i virkeligheten.

– Det har blitt alt for lett for attraktive bedrifter å få tak i jord, hevder Bjørke.

Ordfører tviler på rapporten

John Ødbehr

Ordfører i Vestby, John Arthur Ødbehr (H)

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Men at matjorda er såpass bra, har ordfører i Vestby, som er sterk tilhenger av IKEA-planene, vanskelig for å tro.

– Jeg ser faktisk ikke den problemstillingen. Dette er vet lite jorde som ligger helt opptil Norges mest trafikkerte vei, sier Høyre-ordfører John Arthur Ødbehr.

Han vil i stedet flytte matjorda til andre steder i kommunen slik at man beholder det samme arealet med dyrket mark.

Dere kan ikke gi IKEA en annen tomt i nærheten da?

– Vi har ingen annen tomt, konstaterer Ødbehr.

I Fylkesmannens innsigelse går det frem at IKEA har sagt nei til andre alternativer til Delijordet på grunn av uvilje til å bygge ut i vanskeligere terreng og til å investere i bedre trafikkløsninger.

Les også: Ikea har bestemt seg for Vestby

Les også: Får ikke okkupere matjord

Vil ha strengere vern av matjord

Leder Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken

Foto: Vegard Erstad/NRK

Hvert år bygges det ned 10.000 dekar med dyrka og dyrkbar jord i Norge. Nå vil Naturvernforbundet ha en lov som forbyr nedbygging av dyrka mark.

– Du skal ha spesielt gode grunner for å gjøre det. Så skal du søke en statlig instans om det, akkurat som forurensingsloven som i dag sier at må du søke staten for å forurense, sier leder i Naturvernforbudet Lars Haltbrekken.

Hva skjer videre i denne saken nå?

– Nå skal saken til miljøverndepartementet. Da vil vi stå på sammen med Bondelaget for å bevare dette området som er noe av den mest verdifull dyrkamarka i Norge, sier Haltbrekken.

Se hva Nils Vagstad, forskningsdirektør i Bioforsk mener om saken her:

Delijordet i Vestby, der IKEA gjerne vil bygge, har ei matjord som er uvanleg bra. Det viser ein ny rapport. No vil Naturvernforbundet forby nedbygging av dyrka mark.

Se og hør hva Bioforsk mener om planene her.