Idrettsfag blir mer populært

Til høstens grunnkurs i idrettsfag er det 88 flere søkere enn det var i fjor i Østfold.

Idrett

Flere unge østfoldinger har søkt seg til idrettsfag til høsten enn i fjor.

Foto: Montasje / Colourbox

Elevene i fylkets tiendeklasser har satt opp sine ønsker for hvilken linje de helst vil gå på til høsten.

Etter at fristen var ute 1. mars har Østfold fylkeskommune mottatt 11.150 søknader til skoleplass i videregående opplæring. Av disse har 10.350 lovbestemt rett til opplæring.

Antall søkere er omtrent uendret fra forrige år.

Flest søkere, 1447, har ønsket seg til studiespesialisering. Men utdanningsprogrammet må samtidig tåle å miste flest søkere sammenlignet med søkertallene i 2014, da 1583 personer søkte seg til linja.

Størst økning i antall søkere sammenlignet med i fjor har idrettsfag og elektrofag.

Resultatet av inntaket vil være klart 16. juli, og da blir beskjed sendt til den enkelte søker via SMS, forteller seksjonssjef Bjørn Magnus Johansen ved inntaks- og formidlingsseksjonen til ostfoldfk.no.

Se oversikten i tabellen under:

Søkere til VG1 i Østfold

Utdanningsprogram

2015

2014

Endring

Prosent

Bygg- og anleggsteknikk

209

185

+ 24

+ 13,0 %

Design- og håndverk

115

131

- 16

- 12,2 %

Elektrofag

364

321

+ 43

+ 13,4 %

Helse- og oppvekstfag

610

580

+ 30

+ 5,2 %

Idrettsfag

494

406

+ 88

+ 21,6 %

Musikk, dans og drama

137

125

+ 12

+ 9,6 %

Medier og kommunikasjon

165

176

- 11

- 6,3 %

Naturbruk

86

90

- 4

- 4,4 %

Restaurant- og matfag

123

94

+ 29

+ 30,8 %

Service og samferdsel

280

240

+ 40

+16,7 %

Studiespesialisering

1447

1583

- 136

- 8,6 %

Teknikk og industriell produksjon

263

315

- 52

- 17,5 %