Idretten utestengt på Grønmo

Idretten raser fordi den ikke er med i Oslo kommunes framtidsplaner for den gamle søppelfyllinga.

Idrettsledere på Grønmo

VIL HA INNPASS: Idrettslederne melder om sprengt anleggskapasitet og mener at Grønmo Idrettspark vil løse mye for utendørsidrettene. Fra venstre Gudbrand Bakke (leder Oslo Skikrets), Jan Eigil Rydningen (styreformann Grønmo Golfklubb), Magne Brekke (generalsekretær Oslo Idrettskrets), Robert Gausen (seniorrådgiver Oslo Idrettskrets) og Vidar Handal (leder terrenggruppa, IF Frøy).

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er nesten tragisk at idrettens entydige behov ikke har blitt hørt. I de planene som foreligger, er vi utelatt, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.

Etterbruksplanen for Grønmo omfatter 490 dekar på toppen av det som var Oslo kommunes hoveddeponi for avfall fra 1969 til 2007. Det tilsvarer om lag 70 fotballbaner.

Ja til avfall, nei til idrett

Renovasjonsetaten får fortsatt lov til å ha tekniske anlegg og drive gjenvinning, kompostering og ombruk på Grønmo. Resten er definert som friområde, der kun enkel tilrettelegging for idrett og friluftsliv blir akseptert.

Det betyr tommelen ned for Oslo-idrettens drøm om Grønmo Idrettspark.

Grønmo idrettspark

GRØNMO IDRETTSPARK: Slik ser Oslo-idretten for seg langrenn og skiskyting, golf og terrengsykling, innrammet av en 2,5 km lang asfaltert lysløype. For nærmere beskrivelse av de ulike delene, se faktaboksen nedenfor.

Foto: Oslo Idrettskrets

– Jeg blir forferdelig skuffet hvis det ikke blir noe for skiidretten i det hele tatt, det være seg skiskyting, langrenn eller skileik, sier leder Gudbrand Bakke i Oslo Skikrets.

Han får støtte fra Vidar Handal, som leder terrenggruppa i sykkelklubben Frøy. De ønsker seg faste installasjoner for å slippe opp- og nedrigging under konkurranser i terrenget, samt BMX-bane.

Styreformann Jan Eigil Rydningen i Grønmo Golfklubb vil utvide treningsmulighetene og bygge felles fasiliteter sammen med de andre idrettene.

Mange idretter

– Vi ønsker at Grønmo skal bli et aktivitetsområde med plass til både sykling, ski, skiskyting, golf, BMX, orientering og alle typiske utendørsinteresser i samspill med Renovasjonsetaten og markainteresser, sier Magne Brekke i idrettskretsen.

Men er ikke det dere ønsker dere for store inngrep i og med at området ligger innenfor markagrensa?

– Vi mener ikke det. Dette er en naturlig del av det bystyret selv beskriver som en friluftsport. Her kan friluftsliv og utendørsidretter ha et felles aktivitetsområde som gjør alle fornøyd.

Brekke mener at det kun er Renovasjonsetatens interesser som har blitt hørt og at det å utelukke idrettsanlegg strider mot alle tidligere politiske intensjoner om at idretten skal ha en plass på Grønmo.

Kommuneplanen styrer

Ove Ellingsen, avd.dir. EBY

POLITISKE FØRINGER: Etterbruksplanen for Grønmp er i tråd med gjeldende kommuneplan, sier avdelingsdirektør Ove Ellingsen i EBY.

Foto: ILJA C. HENDEL FOTOGRAF/ / © Ilja C. Hendel

Avdelingsdirektør Ove Ellingsen i Eiendoms- og Byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune sier at idrettsaktiviteter er en del av planen, men ikke så store anlegg som Oslo Idrettskrets skisserer i Grønmo Idrettspark.

Det er EBY som har laget etterbruksplanen i samarbeid med Renovasjonsetaten.

Ellingsen sier at de har fulgt de føringene bystyret har gitt i gjeldende kommuneplan. Her er Grønmo definert som grøntstruktur, men med anledning til å innpasse kommunalteknisk virksomhet knyttet til avfallshåndtering.

Enkle aktiviteter

– Hvis vi ser kommuneplanen i sammenheng med markaloven og områdets grunnforhold, som er ganske dårlige i og med dette ligger på et gammelt deponi, er det ikke rom for tunge strukturer.

Hva slags type idrettsaktivitet er da mulig?

– Det blir de idrettsaktivitetene som ligger innenfor begrepet grøntstruktur og friområde; skilek, terrengsykling, utetrim, klatring og mindre aktiviteter, sier Ove Ellingsen.

Grønmo gjenbruksstasjon

FORTSATT GJENBRUK: Renovasjonsetaten får fortsatt lov til å ha tekniske anlegg på Grønmo, slik som dagens gjenbruksstasjon.

Foto: Olav Juven / NRK