Hopp til innhold

I dag øker bompengetakstene

Fra og med i dag blir det dyrere å kjøre bil gjennom bommene i Oslo. Staten, Oslo og Viken ble enige om nye takster i Oslopakke 3-avtalen i vår. Hvor mye du må betale kan du lese her.

Bor du utenfor Oslo og jobber innenfor den opprinnelige bomringen, blir prisøkningen om lag 300 kroner i måneden. Unntaket er elbiler utenom rush der prishoppet blir om lag 400 kroner i måneden.

Elbiler får størst prisøkning i prosent, men bensin- og dieselbiler må fremdeles betale i gjennomsnitt dobbelt så mye som elbiler. Det er fortsatt dyrest å kjøre dieselbil i rushtiden.

Fram til nå har det vært noe billigere i indre ring enn i Osloringen og bommene på bygrensa. Fra og med i dag blir det lik pris.

Dagens prishopp er det første av to takstøkninger som ble vedtatt før sommeren. Den andre skjer 1. januar 2024.

Til sammen blir takstene om lag 40 prosent høyere i snitt. Dagens økning er den største av de to.

Bomstasjon Skøyen
Foto: Bård Nafstad