Hvorfor velter tømmertransportene?

Etter to tømmerbilvelter på E6 den siste måneden vurderer Statens havarikommisjon for transport å sette i gang omfattende undersøkelser.

I løpet av en måned har TO tømmerbiler veltet i påkjøringer til E6 i Østfold, slik at tømmer har veltet ut på motorveien og skapt farlige situasjoner. Nå vurderer Statens havarikommisjon for transport å sette i gang undersøkelser.
som kan gi svar på HVORFOR tømmerbilene velter.

Mandag veltet den andre tømmertransporten på E6 i ØStfold på en måned. Ulykkespotensialet er stort, mener Statens havarikommisjon for transport.

Mandag gikk det galt for en tømmerbil på vei fra Halden mot Sverige. Ingen ble skadet i denne ulykken, men slike velter er ikke uvanlige. Det sier Conny Jacobsson, fra Conny Jacobssons åkeri.

– Det er veldig vanlig. Vi har fire biler, og hvert år velter det. Ikke hver gang på E6, men mindre skogsveier.

Stort skadepotensial

Conny Jacobsson

Slike velter er noe vi må leve med, mener eieren av transportfirmaet, Conny Jacobsson.

Foto: Tor-René Stryger / NRK

Siden en lignende ulykke skjedde på E6 for en måned siden ønsker Statens Havarikommisjon for transport å undersøke sakene nærmere. De har bedt politiet om rapporter fra begge ulykkene, og de skal sende tilhengeren som veltet på mandag til teknisk undersøkelse, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum.

– Vi går inn her fordi skadepotensialet er stort. Det er klart at når et tømmerlass faller av på en høyt trafikkert vei med høy hastighet, så er muligheten for skader store, sier Mellum.

Farlig høyt tyngdepunkt

Jacobsson sier at sjåføren hans var ny i jobben. Han mener at selv med en hastighet på 30–40 km/t holdt sjåføren for stor fart i svingen ut på E6. I tillegg mener han at påkjøringsrampa er feildosert.

– For en tømmerbil ligger tyngdepunktet på lasten veldig høyt. Det er det lite å gjøre med, fortsetter Jacobsson.

Og utforming av kurver, fart og tyngde, sikring av last og sjåførenes kunnskaper står på sjekklisten til havarikommisjonen, i tilfelle de bestemmer seg for å undersøke veltene.