Hvorfor er ikke tenner en del av kroppen?

Nikolai ble påkjørt av en elsparkesykkel. Kjeven knakk og flere tenner ble ødelagt. Behandling av kjeven får han dekket, men ikke tennene.

Nikolai Ravn Aarskog hos tannlege Finn Rossow.

I Norge er hovedregelen at voksne betaler for tannbehandlinger selv. Unntaket er ved enkelte sykdommer. Da får du dekket en del av regningen.

Foto: Vegar Erstad / NRKFoto: Vegar Erstad / NRK

I Norge får alle under 18 år gratis tannlegebehandling. Etter dette må du betale fra egen lomme.

Det finnes enkelte unntak. Har du en sykdom, kan behandlingen falle under folketrygdens stønadsordning. Da får du dekket en del av regningen.

Men hva med Nikolai Ravn Aarskog?

Nikolai ble utsatt for en ulykke og fikk store skader på tennene. Han må betale store deler av tannlegeregningen selv.

Nikolai Ravn Aarskog ble påkjørt av elsparkesykkel.

Nikolai Ravn Aarskog ble påkjørt av elsparkesykkel.

Mener stønadsordningen må styrkes

Den norske tannlegeforeningen mener Nikolai illustrerer utfordringen med dagens tannhelsesystem.

– Vi har stor forståelse for at de som opplever skader som dette syns at dette er vanskelig og urettferdig. Hadde man skadet en annen del av kroppen, hadde man ikke måttet betale for behandling, sier Camilla Hansen Steinum.

Ifølge tannlegeforeningen klarer de fleste å betale for tannbehandlinger, men en del faller utenfor.

– Målet må være å utjevne sosial ulikhet i tannhelse slik at alle får tilgang til nødvendig tannbehandling. I dette tilfellet hadde pasienten oppsparte midler, og også forsikring, men det er ikke alle som har økonomi til å gjennomføre slik behandling, sier Hansen Steinum.

Camilla Hansen Steinum
president NTF

Camilla Hansen Steinum er president i Den norske tannlegeforeningen.

Foto: Kristin Aksnes Foto: Kristin Aksnes

Tannlegeforeningen mener at folketrygdens stønadsordning må styrkes. De ønsker også en gjennomgang av hele stønadsordningen.

Ønsker rettferdig tannbehandling for alle

Terje Mikkelsen har jobbet som tannlege i nesten 50 år. Han driver en facebookgruppe der folk forteller om tannlegeregninger de ikke klarer å betale.

Gruppen har over 60.000 medlemmer.

– Det er bare å understreke det faktum, den tendensen og den holdningen vi har sett gjennom alle år, nemlig at tenner ikke er en del av kroppen, sier Mikkelsen.

Han har opplevd at pasienter ikke har råd til den tannbehandlingen de trenger. De samme historiene går igjen på Facebook.

Det Mikkelsen ønsker, er en rettferdig tannbehandling som alle har råd til.

Nikolai Ravn Aarskog hos tannlege Finn Rossow.

Penger Nikolai Ravn Aarskog har satt av til bryllup, går nå til å dekke deler av tannlegeregningen.

Foto: Vegar Erstad / NRKFoto: Vegar Erstad / NRK

– Sykdommer i munnen, tenner og kjeve er en del av kroppen. Det kan stilles medisinske diagnoser. Hvorfor vil ikke dette kunne likestilles med en diagnose som et brudd i en arm, eller brudd i en fot, spør Mikkelsen.

Dette mener våre politikere

Det er politikerne som bestemmer hvordan tannhelsetjenesten skal organiseres og finansieres.

Bare Frp, Ap og SV mener tennene bør regnes som en del av kroppen.

– Fremskrittspartiet vil legge frem forslag og utfordrer Stortinget på dette torsdag. Alle personer som får tannskader som følge av ulykke, skal få dekket nødvendig behandling av dette, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NRK.

Dette mener partiene om tannhelse:

  • Fremskrittspartiet: Vil gi flere rettigheter og mer støtte til eldre og barn som trenger tannbehandling. På sikt vil de redusere egenandelen for generell behandling. Vil også styrke forebyggende behandling.
  • Høyre: Vil organisere tannhelsetjenesten som i dag. Vil ha gode støtteordninger for sårbare grupper, og fritt behandlingsvalg for dem som får støtte.
  • Venstre: Vil sørge for støtteordninger til de som trenger det. Spesielt til større inngrep.
  • Kristelig folkeparti: Ønsker å legge til rette for samarbeid mellom private og offentlige. Vil også utvide skjermingen for personer med svak økonomi og dårlig tannhelse.
  • Senterpartiet: Vil at fylkene fortsatt skal ha ansvar for folks tannhelse. Og styrke ordningen hvor enkeltgrupper får støtte.
  • Arbeiderpartiet: Ønsker å gradvis utvide den offentlige tannhelsetjenesten. Vil forenkle, bedre og styrke ordninger for dem som har dårlig råd eller en diagnose. Vil også ha pristak på tjenester hvor det offentlige skal betale.
  • Miljøpartiet de Grønne: Vil utvide støtteordninger for nødvendige tannhelsetjenester. Ønsker satsinger for tortur- og overgrepsutsatte, samt folk med sterk tannlegeskrekk.
  • Sosialistisk Venstreparti: Ønsker en reform der folketrygden etter hvert dekker tannhelse. I første omgang skal dette gjelde de unge og eldre. Vil ha økte nødvendige tilskudd for eldre, syke og til barns regulering.
  • Rødt: Nevner tannhelse i ett punkt. Der vil de vil «gradvis innføre offentlig finansiering og drift av tannhelsetjenester».