Hver tiende prikk til Romerike

Bilførerne på Romerike holder stillingen som landets raskeste, og får flest prikker på førerkortet.

Førerkort
Foto: Camilla Bilstad / NRK

Politiet har delt ut over en halv million prikker siden starten i 2004. Hver tiende prikk gikk til Romerike.

- Det er et hektisk område på Romerike. Det er mye trafikk, tildels fine veier, stor befolkning og ikke minst flyplassen som trekker folk i alle retninger, sier Knut Erik Storbekk, distriktssjef for utryksningspolitiet i Hedmark, Oppland og på Romerike.

- Er det folk med dårlig tid som preger statistikken?

- Ja, blant andre. Og E6, som sikkert står bak veldig mange av de prikkene, er ialle tilfeller del av en transittvei, som går i nord-syd retning og deler av Romerike og over mot Sverige. Det er hovedveger, store utfartsveger og mye trafikk, sier Storbekk.