Hopp til innhold

Flere veiprosjekter i Oslo-området kan ryke

Sentrumstunnelen kan skyve Manglerudtunnelen og andre veiprosjekter ut av Oslopakke 3. Behovene er mye større enn pengesekken er i stand til å dekke.

Ny Majorstuen stasjon

SUVERENT VIKTIGST: Baneprosjektene er suverent viktigst og må prioriteres foran vei, mener Oslo Ap. Sentrumstunnelen (grovt anslått til 16,2 milliarder kroner) skal kobles sammen med Fornebubanen (ti milliarder kroner) her på Majorstuen.

Foto: NORCONSULT

– Det er så mye vi gjerne vil ha gjort. Alt skal finansieres, og alt blir dyrt, og det er aldri slik at pengene rekker til alt vi ønsker.

Hjertesukket kommer fra fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H). Hun er en av de sentrale aktørene i reforhandlingen av Oslopakke 3 (se faktaboks) denne våren, der stridstemaene kan deles i tre:

Underfinansiering

Andreas Halse

FORHANDLER: Andreas Halse er Aps mann i Oslos forhandlingsdelegasjon.

Foto: Olav Juven / NRK

På Oslo side av forhandlingsbordet er også Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann i bystyret, Andreas Halse, smertelig klar over underfinansieringen av den store samferdselspakken.

– Det viktigste for oss er å få nok penger til de store kollektivprosjektene. Sentrumstunnelen, Fornebubanen og trikk på Ring 2 er viktige prosjekter for både Oslo og Akershus, sier Halse.

Kalddusj

Før forhandlingene startet fikk Oslo- og Akershus-politikerne en kalddusj fra Oslopakke 3-sekretariatet. Beregninger viste at dersom man stabler alle ønskene oppå hverandre, vil de årlige utgiftene være langt større enn inntektene.

Gapet er i en periode på flere milliarder kroner årlig selv om man øker bompengeinnkrevingen dramatisk og selv om staten tar halve regninga for de store t-baneprosjektene, slik regjeringen har lovet.

– Suverent viktigst

– At vi bygger banene er det suverent viktigste for Oslos innbyggere. Så må vi sortere det vi har råd til ut fra det, sier Andreas Halse.

Ny metrotunnel linjekart

NYTT LINJEKART: Å få virkeliggjort dette linjekartet ved hjelp av en ny sentrumstunnel trumfer det meste i Osloåpakke 3-forhandlingene.

Foto: KVU Oslo-Navet

Det kan ramme de høyest prioriterte riksveiprosjektene til Statens Vegvesen i Oslo; E6 Manglerudprosjektet og Rv.4 Trondheimsveien:

  • Manglerudprosjektet består av forbedret E6 mellom Klemetsrud og Ryen med kollektivfelt/tungbilfelt i begge retninger og ny tunnel mellom Abildsø og Ulven.
  • Rv.4 Trondheimsveien er planlagt nedbygd til lokalvei, mens gjennomfartstrafikken ledes ned på Rv.163 Østre Aker vei via en ny diagonal.

– Hvis valget står mellom å bygge ny sentrumstunnel og noen veier, er det åpenbart at det er ny sentrumstunnel vi må bygge, sier Andreas Halse.

Fortsatt E18-strid

Andreas Halse er også imot å bruke opp mot 40 milliarder kroner på ny E18 gjennom Asker og Bærum. Han erkjenner imidlertid at en slanking av E18 ikke vil løse finansieringsproblemet for Oslopakke 3 fordi bare 5,8 av E18-milliardene kommer fra pakken.

Anette Solli

STREKKER IKKE TIL: Anette Solli (H) erkjenner at pengene ikke rekker til alt hun ønsker.

Foto: CF-WESENBERG

Anette Solli fastholder på sin side at uten ny E18 blir det ingen ny Oslopakke 3, men har ikke lyst til å konkretisere hva som må ut, hverken i Oslo eller eget fylke.

– Men det er åpenbart at man har presentert flere prosjekter for Oslopakke 3-forhandlingene enn det er mulig å få bygget med en gang, sier Solli.

Ahusbane i fare

Solli holder fast ved at Ahusbanen skal bygges, men baneforlengelsen fra Ellingsrudåsen til Ahus og eventuelt videre til Lillestrøm kan likevel være i fare.

NRK har snakket med flere som har sans for Ruters idé om å nøye seg med å forlenge dagens bane med kun ett stopp, ut av fjellet til Visperud i Lørenskog.

Ny Rv.4 gjennom Nittedal blir også nevnt som et Akershus-prosjekt det neppe blir råd til.