Hvaler-bommen fjernet etter 20 år

Bilistene slapp å betale da de onsdag passerte bomstasjonen. I stedet fikk de penger av ordføreren.

Hvaler-bommen fjernet
Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Befolkningen på Hvaler kan juble.

Klokken 20 onsdag kveld er 20 år med bompengebetaling over.

- Kan bidra til å trekke folk til Hvaler

Bomselskapet og Hvaler-ordfører Eivind Normann Borge (Frp) mente dette måtte feires og rykket derfor ut til bomstasjonen for å gi bilistene penger tilbake snarere enn å ta betalt onsdag formiddag.

Han tror at fjerningen av bommen er viktig for Hvaler.

- Vi tror at dette betyr mye - særlig for barnefamilier som kanskje har lyst til å flytte til Hvaler og som synes en utgiftspost på 6-7000 kroner i året på toppen av å finansiere en bolig som en terskel som kanskje er litt for høy. Kanskje vi har fjernet den terskelen i dag, og det ville være veldig bra, sier Borge.

- Har betalt rundt 100.000 kroner

Han forteller at mange folk på Hvaler har betalt inn mye penger i løpet av tiden Hvaler-bommen har eksistert.

- Dette er en stor milepæl. Jeg kan si for egen del at min familie har bidratt med rundt 100.000 kroner i løpet av disse årene, og det er mange familier på Hvaler som har bidratt med like mye eller mer, sier Borge.

Bomstasjonen på Hvaler

Fra og med onsdag kveld er det slutt på bompengeinnkreving på Hvaler.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Hvaler-tunnelen, som bompengene opprinnelig skulle finansiere, er forlengst nedbetalt.

Bilistene har deretter betalt for gang- og sykkelveien ut til Utgårdskilen på Vesterøy med sine bompenger.

- De siste to årene har bompengene finansiert trafikksikkerhetstiltakk på strekningen fra Brattte bakke til Utgårdskilen, sier rådmann Torleif Gjellebæk.

- Positivt for Hvaler-samfunnet

Han mener at veisatsingen på Hvaler siden 1970-tallet har vært bra for kommunen.

- Egentlig startet dette i 1971, med byggingen av fastlandsforbindelse med bruer og veier, og det fortsatte på 1980-tallet med tunnelen. Til sammen har det vært en avgjørende investering for Hvaler-samfunnet som har gjort Hvaler til det kommunen er i dag, sier Gjellebæk.

Han forteller at Hvaler-samfunnet har blitt vitalisert i disse prosjektene.

- Før tunnelen og før fastlandsforbindelsen var Hvaler et samfunn med en sterk forgubbing og synkende befolkningstall. Etter at fastlandsveien ble etablert, har Hvaler hatt en mye mer positiv utvikling, sier Gjellebæk.

Politikerne på Hvaler ønsket imidlertid ikke å fortsette å bruke bompenger på flere trafikksikkerhetstiltak i kommunen.

Prisen var 154 kroner på det meste

Dermed ble det bestemt å legge ned Hvaler-bommen.

De to siste årene har det kostet 20 kroner for en personbil å passere bommen.

Da Hvalertunnelen åpnet i oktober 1989, betalte bilistene 130 kr for å kjøre gjennom tunnelen.

På det meste var taksten 154 kroner for en personbil.