Ta Bybåten, Turistbåten og Fjordbåten

I framtida kan du muligens ta Bybåten til Operaen, Aker Brygge og Bygdøy, Turistbåten til Ingierstrand og Hvervenbukta, og Fjordbåten til Oscarsborg, Drøbak og Son.

Vippetangen

Oslofergene skal flyttes fra Vippetangen til Rådhusbrygga, etter planen neste sommer.

Foto: Olav Juven / NRK

Det går fram av den ferske rapporten "Ruters tilbud på fjorden." Her lanserer kollektivselskapet flere nye båttilbud i tillegg til å styrke Nesoddbåten og Øybåtene.

– Hva skal vi bruke fjorden til?

Bernt Stilluf Karlsen

Bernt Stilluf Karlsen

Foto: Sporveien

Det er Bernt Stilluf Karlsen som spør. Han mener det er tid for å tenke nytt, slik man bør gjøre med jevne mellom. Fjorden kan utnyttes bedre, sier styreleder Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Ruter siden 4. mai, også styreleder i Oslo Havn.

– I Oslo-marka har vi masse tilbud og bruksalternativer. På fjorden har vi noen, men mange av dem er veldig gamle, samme ruta i kanskje 50 år.

Nå vil Ruter utrede utvikling av båtdrift på fjorden nøyere. Stilluf Karlsen håper publikum, næringsliv og politikere i Oslo, Nesodden, Asker og Bærum inspireres til å se muligheter til hvordan tilbudet med båt på fjorden kan gjøres bedre.

– Båt til kollektivtrafikk, båt til turisttrafikk og til fritidstrafikk. Hva trenger vi og hva kan være mulig av nye ruter og hvor skal de gå?

Slik ser Ruter for seg båttilbudet på fjorden:

  • Nesoddbåten

Ruter vil kjøre båt oftere på hovedruten mellom Nesoddtangen og Aker brygge. Rushtidsforbindelsen med hurtigbåt mellom Nesoddtangen og Lysaker vil etterhvert også betjene Fornebu via Rolfsbukta.

  • Øybåten

Hovedøya, Lindøya, Nakholmen, Gressholmen, Bleikøya og Langøyene betjenes i hovedsak som nå, men med Oslo-terminal på Rådhusbrygga ved siden av Nesoddbåten. Båten til Langøyene kan også få anløp på Husbergøya hvis den tilrettelegges bedre for friluftsaktiviteter.

  • Bybåten

Skal betjene forbindelsen Operaen – Sørenga – Vippetangen – Aker brygge – Tjuvholmen – Bygdøynes – Huk (muligens også Rolfsbukta på Fornebu). Inkluderer dagens Bygdøyferje. Det tas i utgangspunktet sikte på helårsdrift, men frekvensen vil variere mellom årstid og mellom delstrekninger.

  • Turistbåten

Rundtur Rådhusbrygga – Bygdøynes – Nesoddtangen (- Husbergøya) – Ingierstrand – Hvervenbukta – Hovedøya – Rådhusbrygga. Tilbudet vil i så fall gjelde i sommermånedene og kan inkludere guiding og enklere servering.

  • Fjordbåten

Sommertilbud til bryggene langs Nesoddens vestside, Oscarsborg, Drøbak og Son.

I tillegg inngår dagens hurtigbåt mellom Aker brygge, Vollen i Asker og Slemmestad i fjordbåttilbudet. At båt skal ta en stor kollektivandel til og fra Fornebu ser Ruter derimot ikke for seg.

Ruters båt

Ruter vil utvide båttilbudet på fjorden.

Foto: Olav Juven / NRK