Kappet uthus i to – nå starter ny runde i retten

Arne Vigeland ble i tingretten dømt til 120 dager i fengsel for å ha kappet uthuset til naboen i to på Nesøya i Asker. Tirsdag starter ankesaken.

Rev ned halve uthuset

I tillegg til å kappe huset i to, rev også Vigeland et veksthus og en annen nabo sin 65 år gamle steinmur. Han sagde også ned to frukttrær.

Foto: KAJA FIGENSCHOU / NRK

Den mye omtalte huskappingen skjedde i 2014.

Da saken var oppe i tingretten forklarte Arne Vigeland at han mente å være i sin fulle rett til å kappe naboens uthus i to. Grunnen var, ifølge Vigeland, at huset sto på hans tomt.

Når ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag, er målet full frifinnelse.

Trygve Staff

JOBBER FOR FRIFINNELSE: Advokat Trygve Staff understreker at hans klient har mål om å bli frifunnet

Foto: Tom Søbstad / NRK

– Dommen er anket i sin helhet, og min klient har som mål å bli helt frikjent. Resultatet er horribelt, sier Vigelands forsvarer, advokat Trygve Staff til NRK.

Straffen doblet i tingretten

Da saken var oppe i Asker og Bærum tingrett ble Vigeland dømt til 120 dager i fengsel for grovt skadeverk. Det var det dobbelte av aktors påstand om 60 dager. Halvparten av straffen ble også gjort betinget.

Staff kaller straffen hårreisende, og sier den ikke er i tråd med gjeldende rett.

– Den er heller ikke i tråd med bevisene, og det var grunnen til at vi anket dommen i sin helhet, understreker forsvareren.

Han ønsker ikke å gå inn på om Vigeland har noen nye bevis som kan kaste et annet lys over saken denne gangen.

Se videoreportasjen fra 2014 under:

Created by InfoDispatcher

DELT I TO: Mens familien var i utlandet, kappet Vigeland uthuset deres i to.

Må betale erstatning

I tillegg til fengselsstraffen ble Vigeland dømt til å betale til sammen 510.000 kroner i erstatning til fire naboer. Han måtte også ut med 224.223 kroner til forsikringsselskapet If og 25.000 kroner i sakskostnader, ifølge dommen.

Borgarting lagmannsrett skal behandle tiltaltes anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, samt de sivile erstatningskravene som Vigeland ble dømt til å betale.

Det er satt av fire dager til saken.

Tapte sivilsaken

Vigeland har også ført en sivilsak mot naboene.

Den har handlet om hvem som har bruksrett til eiendommen, men denne ble til slutt avvist av Høyesterett. Senere har også lagmannsretten forkastet begjæringen om gjenopptakelse.

Dette synet møtte naboene da de kom hjem fra ferie: