Hun vil bli fylkesmann for hver tredje nordmann

Mens Valgerd Svarstad Haugland vil bli fylkesmann for hele Oslo og Viken, så rister Senterpartiet oppgitt på hodet av den nye konstruksjonen.

Valgerd Svarstad Haugland

FYLKESMANN FOR MANGE: Valgerd Svarstad Haugland har vært Fylkesmann i Oslo og Akershus siden 2011. Hun vil gjerne fortsette med det, også i det nye embetet.

Foto: Olav Juven / NRK

Fredag ble det kjent at regjeringen har bestemt at Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold skal ha en felles fylkesmann.

Det nye embetet for Oslo og Viken vil telle over 1,8 millioner innbyggere, og være klart størst i folketall.

Likevel vil det fortsatt være tre kontorer, i Oslo, Moss og Drammen, slik det er i dag.

– For meg ble det en overraskelse at det ble et så stort embete. Men jeg syns det er klokt at de ser at vi må ha flere lokasjoner. Også skaper det mange muligheter for oss, så jeg ser frem til denne prosessen, sier fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland.

Og jobben som ny fylkesmann for alle de fire nåværende fylkene vil hun gjerne ha.

– Fylkesmannstillingen skal lyses ut og jeg kommer til å søke. Men det kan være mange søkere. Og dette er helt nytt, så jeg har ikke noe fortrinn foran andre, sier hun.

Ingen mister jobben

De ansatte hos de ulike fylkesmennene ble informert om avgjørelsen på et allmøte i dag. Der fikk de vite at alle fortsatt vil ha en jobb å gå til også etter at endringene er innført i 2019.

– Vi blir veldig store og veldig mange. Vi er spent på hvor de vil legge hovedadministrasjonen, det vet vi ikke, sier hun, og legger til at de fortsatt er en del spørsmål som er ubesvart.

Tillitsvalgt ved fylkesmannen i Oslo og Akershus sier de ansatte er lettet fordi de fryktet at embetet for eksempel skulle slå seg sammen i Østfold, og at arbeidsplassene eventuelt ville bli flyttet til Moss.

– Det tror jeg nok mange av de ansatte her på huset er veldig glad for ikke skjer. Men det er klart det blir en stor omstilling for oss, sier tillitsvalgt Hallvard Øren.

Mener det vil føre til mer demokrati

Senterpartiet derimot er oppgitt over regjeringens forslag til den ny fylkesmannsinndeling.

– Jeg vet nesten ikke om jeg skal le eller gråte i dag, sier Senterpartiets førstekandidat i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik.

– Her lanserte man for bare to uker siden en ny viken-region, som skal strekke seg fra Halden til Hemsedal. En helt meningsløs konstruksjon. I dag kommer de med en helt ny konstruksjon som ikke henger sammen med det, som ikke henger sammen med helseregionen, polidisktriket, valgdisktriket eller noe som helst.

Gjelsvik mener inndelingen vil føre til mer sentralisering, selv om de tre fylkesmannskontorene vil bestå som de er i dag.

– Men underliggende her så ligger det at man har ambisjoner om å slå seg sammen for å få en enhetlig struktur som skal jobbe sammen. Der vil man etter hvert vil få en sentralisering av de funksjonenene, mot noen deler av regionen.