Hopp til innhold

Hummeraksjon ga storfangst

Politiet avdekket flere tilfeller av ulovlig hummerfiske under storaksjonen i dag.

Video Aksjon mot ulovlig hummerfiske

Se TV-reportasje fra 19. juli 2011.

I dag startet årets store aksjon mot ulovlig hummerfiske langs kysten, fra Østfold til Hordaland.

Det er forbud mot å fiske hummer fra 1. mai og 1. oktober, men det er godt kjent at ikke alle respekterer reglene - særlig ikke i sommerferien.

Dette til tross for at hummeren står på rødlisten over truede arter i Norge.

Seks politidistrikter og flere offentlige etater er involvert i årets aksjon mot ulovlig hummerfiske. 20 båter og 45 kontrollører er på sjøen hele denne uken.

– Det er altfor mye ulovlig hummerfiske. Dessverre, sier Jon Helge Holte, som er en av politibetjentene som var med under dagens aksjon.

LES: Storaksjon mot ulovlig hummerfiske

Flere vil få saftige bøter

Bare utenfor Onsøy-kysten i Fredrikstad besto politiets fangst i dag av 15 umerkede teiner. Også andre steder i landet ble det beslaglagt umerkede teiner.

I tillegg sto endel merkede teiner for grunt, og eierne av disse må regne med å betale bøter for det.

– Alt redskap skal merkes med navn og adresse. Det er 4000 kroner i bot for umerkede teiner. Det er også flere tusen kroner i bot hvis man setter teinene for grunt eller ikke har fluktåpninger på teinene, forteller Holte.

LES OGSÅ:

Bestanden er truet

Det er totalforbud mot hummerfiske fra januar til oktober.

Likevel er hummerbestanden langs norskekysten på et historisk lavt nivå og rapporteringer viser at det illegale fisket øker i omfang i sommerferien.

Både lokalbefolkning, tilreisende turister og feriegjester uten kunnskap eller respekt for regelverket står bak, mener Fiskeridirektoratet.

Flere tiltak er satt i verk for å øke bestanden så som minstemål, fluktåpninger og fredningstid, men effekten har vært liten mener myndighetene.