Hull på hull

Veiene er bare hull, humper og sprekker.

Hullete vei
Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Veiene i Buskerud er i katastrofalt dårlig forfatning. Stort sett er skadene jevnt fordelt utover fylket og mellom riks- og fylkesveier. Spesielt ille er det nå i vårløsningen da humper, sprekker og hull preger veiene.

Distriktssjef Knut Erik Skogen i Statens Vegvesen Øvre Buskerud er fortvilet over den dårlige veistandaren som han ikke har nok penger til å gjøre et skikkelig arbeid på.

Ødelegger bilen

Dagfinn Ystad fra Ål kjører mye både privat og i jobb på veiene i Øvre Buskerud. Han er nå lei av å kjøre på nedslitne og humpete veier som sliter bilen i stykker.

- Det er generelt dårlig, og det har blitt dårligere de siste årene. Jeg mener at når en kjører på Rv 7 så skal en kunne ligge i veibanen og ikke på skuldra, sier han.

Skogen sier at vedlikeholdsbudsjettet har store etterslep.

- Vi har for lite penger og dersom buskerudveiene trenger mer asfalt, så må Region Sør omdisponere penger som alt ligger i budsjettet, sier Skogen.

Hull i veien

Slik ser fylkevei 288 i Ål i Hallingdal ut.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Ser på behovet

- Nå er det befaring på veiene og vi ser på hvor behovet er størst. Så skal vi prøve å bruke penger der det trengs mest, sier han.

Dagfinn Ystad er helt oppgitt over den dårlige veistandaren på den veien han kjører mest, fylkesvei 244 mellom Gullhagen i Ål og Bergsjøområdet i Ål-fjella.

- Jeg liker ikke å kjøre på disse veiene, og jeg merker at verkstedregningene ofte er større enn det jeg venter, sier han.