Huken pukkverk kan bli stengt

Fylkesmannen truer med å stenge Huken pukkverk i Groruddalen. Naboene til Huken pukkverk har kjempet mot driften i årevis.

Huken pukkverk

Huken pukkverk i Groruddalen.

Fylkesmannen truer nå med å stenge Huken pukkverk i Groruddalen, og mener tillatelsen til å drive må vurderes på nytt.

Det skjer rett etter at den samme fylkesmannen stanset Oslo kommunes forsøk på å hindre pukkverket i å sprenge ut stein.

Assisterende fylkesmann Rannveig Bjerkmo sier at pukkverket må søke om ny tillatelse etter Forurensningsloven for å kunne drive videre.

– Driftstillatelsen for pukkverket er fra 1992, og en del forhold har endret seg siden da. Markaloven har kommet, og dette verket ligger innenfor markagrensen. I tillegg må forhold knyttet til transport, og hensynet til naboskapet i et tett befolket område, tas med i vurderingen, sier Bjerkmo.

Var nær ved å bli stengt

Naboenes lange kamp for å bli kvitt pukkverket i Lillomarka på Grorud var i ferd med å bli kronet med seier inntil pukkverkseier Oslo Vei gikk konkurs i desember i fjor.

I og med konkursen hadde ikke Oslo Veis eier, nemlig Oslo kommune, lenger noen makt å sette bak bystyrets krav om å stenge pukk- og asfaltverket.

Bostyret som overtok ønsker å drive videre inntil leieavtalen med kommunen går ut i 2021.

Privat entreprenør

For å stå for den daglige driften, har bostyret engasjert Åsland Pukkverk, som igjen eies av entreprenør Albert Hæhre, kjent fra ridesentersaken på Årvoll og romleir-viderverdighetene i fjor sommer.

Det er i forbindelse med at Åsland har overtatt driften fylkesmannen har konkludert med at det trengs ny tillatelse. Men Rannveig Bjerkmo vil ikke slå fast at Huken er i strid med markaloven.

– Det har vi ikke sagt, men det er naturlig at man trekker inn markaloven når man ser på om Huken skal få en ny tillatelse, sier Bjerkmo.

Om Huken vil få ny tillatelse etter Forurensningsloven er for tidlig å si.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Huken pukkverk

Huken pukkverk. Arkivbilde.

Foto: Nadir Alam / NRK

Opphevet kommunens stoppordre

Det kan virke forvirrende at fylkesmannens trussel om å trekke tillatelsen tilbake, kom én uke etter at fylkesmannen opphevet kommunens stoppordre for utsprengning av stein.

– Det skyldtes at kommunen brukte Plan- og bygningsloven, og det var det ikke anledning til. Dette er en forvirring som kan oppstå når det gjelder tiltak som omfattes av mange lovverk. Vedtaket fra Oslo kommune om stoppordre og tvangsmult ble sett på som et ugyldig vedtak fra vår side, sier Bjerkmo.

Bostyret mener på sin side at det heller ikke trengs noen ny tillatelse etter Forurensningsloven for å drive pukkverket videre.

I en e-post til NRK begrunnet de dette med at det formelt sett ikke er noen ny driver av Huken, men at Oslo Vei ved konkursboet fortsetter, dog med innleid bistand fra Åsland.

Huken pukkverk

Huken pukkverk. Arkivbilde.

Foto: Nadir Alam / NRK