Jordmor ved Ullevål: – Texas på vakt

Sykefraværet på Ullevåls fødeavdeling er dobbelt så høyt som ellers på sykehuset.

Baby

Det er høyt press og lav bemanning på fødeavdelingen ved Ullevål sykehus, ifølge Marit Heiberg i Jordmorforeningen.

Foto: www.colourbox.com

– Jordmødrene betegner enkelte vakter som rene texas, sier leder i Jordmorforeningen Marit Heiberg til NRK.

Til enhver tid er opptil 16 prosent av jordmødrene på Ullevål sykemeldt, viser tall fra Oslo Universitetssykehus.

– Jeg kan ikke si at det har skjedd konkrete feil som følge av dårlig bemanning og stort arbeidspress, men det er klart at det er hele tiden fare for at det kan skje. Og det er det vi er redde for, sier Heiberg.

Ifølge Jordmorforeningen skyldes sykefraværet stort arbeidspress og uro rundt omorganisering og ombygging.

Heiberg mener situasjonen er på grensen til det uforsvarlige.

Verre enn noen gang

Mange fødsler, omorganisering ved sykehuset og for lav bemanning i utgangspunktet, fører til et høyt press og et høyt sykefravær blant jordmødrene, ifølge Heiberg.

Hun sier at situasjonen på Ullevål er verre enn noen gang.

– Grunnbemanningen på de store enhetene er allerede alt for dårlig, det har vi vært bekymret for lenge. Jordmødrene har ingenting å gå på. Hvis én jordmor blir borte er det et stort problem, sier Heiberg.

Sjef ved kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus Thomas Åbyholm ønsker ikke å bli intervjuet av NRK, men sier han er bekymret for det store sykefraværet.

Artikkelen fortsetter under bildet

Marit Heiberg, leder i Jordmorforeningen

Ifølge Marit Heiberg i Jordmorforeningen skyldes sykefraværet stort arbeidspress og uro rundt omorganisering og ombygging.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Han mener det skyldes flere langtidssykemeldte og har satt igang tiltak for å få ned fraværet.

Få flere jordmødre på vakt

– De kan ikke gå med så lav bemanning over mange år. Det går ut over personalet, men det går også ut over kvinnene. Det er vi bekymret for, sier Heiberg i Jordmorforeningen.

Heiberg mener det må gjøres mer, og at det viktigste er å få flere jordmødre på vakt for å få ned stressnivået.

Kan bli flyttet til et annet sykehus

Mens Åbyholm forsikrer om at det trygt å føde på Ullevål, mener Heiberg at ikke alle fødende får den oppfølgingen de bør og har krav på.

Likevel mener hun at de som skal føde på Ullevål i sommer ikke skal være bekymret.

– Personalet strekker seg kjempelangt, de gjør hva de kan for at fødekvinnene skal få den omsorgen de har både krav på og behov for, sier Heiberg.

Ifølge Heiberg kan det være vakter der de fødende blir vist videre til et annet sykehus.

– Det viktigste er jo at de kommer til et sted hvor personalet har tid til å ta seg av dem, understreker leder i Jordmorforeningen Marit Heiberg.