Hopp til innhold

- Jeg har vært i viltnemnda lenge, og aldri opplevd maken

Håvard Jensen og andre ledere i viltnemndene advarer mot vårkåte rådyr i trafikken. I disse dager gjør rådyrbukkene seg klare for paring, samtidig som fjorårets elgkull blir overlatt til seg selv.

Rådyr, trafikkdød

Ett av flere trafikkskadede rådyr. Dette dyret ble skadet i en påkjørsel, og et omfattende søk måtte til får å finne dyret etterpå, sier Håvard Jensen i Vltnemnda i Hobøl.

Foto: Privat

Forsommeren er høysesong for viltpåkjørsler, forteller viltnemndene i Østfold. Men nå virker dyrene å være spesielt aktive, med tragiske konsekvenser langs veiene.

Håvard Jensen leder Viltnemda i Hobøl, og sier har fått inn uvanlig mange meldinger om påkjørte rådyr den siste tiden.

Aldri sett noe lignende

Håvard Jensen

De siste fjorten dagene har vi hatt fem stykker, to den siste uka, sier Håvard Jensen, Viltnemndas leder i Hobøl.

Foto: Privat

– De siste fjorten dagene har vi hatt fem stykker, to den siste uka. Jeg har vært medlem av nemnda lenge, og aldri opplevd maken.

Jensen har ikke noe fasitsvar på hvorfor det er slik, men tror varmen har gitt bukkene en ekstra innsprøytning.

– Det er mulig at varmen har forskjøvet litt på brunsten til rådyrbukken, og da blir han svimmel og ivrig, og flytter seg mye i terrenget.

Også elgen rører på seg i disse dager. Det er tid for at fjorårskalvene støtes vekk av moren, sier viltnemndas leder i Askim, John Altenborn.

– De vandrer mye, og er veldig usikre i trafikk og ellers hvor de vandrer.

Det har vært en kraftig økning i antall viltpåkjørsler her i landet, og Østfold er et av fylkene med flest ulykker. Kollisjoner som involverer elg, rådyr og hjort, får ofte tragiske utfall.

For mange påkjørsler

I 2012 toppet Sarpsborg landsstatistikken for viltpåkjørsler, og det liggr høye tall nå også, sier leder for viltnemnda i Sarpsborg, Jan Håvard Kingsrød.

– Sett i snitt over en ti års periode ligger vi rundt 150 påkjørsler i året.

– Og ser vi på påkjørslene sett opp mot tallet på rådyr som felles under ordinær jakt, så er andelen for stor. Vi ser at rundt 30 prosent av rådyrene som tas ut i løpet av ett år er påkjørt.

Så følg med ikke bare på veien, men veikantene også, råder Håvard Jensen bilistene til. Og til de som ser et rådyr: Brems. Straks.

– Ser du et rådyr, så slipp gassen og brems opp omgående. Ikke tro at det dyret har tenkt å stå rolig. Det kommer som skutt ut av en kanon.