Høyre: – Knefall for Rødt i Veireno-saken

– Byrådet gjør knefall for støttepartiet Rødt når de ikke vil ha nytt søppelanbud denne bystyreperioden. Det mener Høyre.

Raymond Johansen, Lan Marie Nguyen Berg og renovatører på Alnabru

VELKOMMEN TIL KOMMUNEN: Raymond Johansen og Lan Marie Nguyen Berg dro selv til Alnabru for å ønske 170 tidligere Veireno-ansatte velkommen til Oslo kommune og Renovasjonsetaten.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Samtidig gjør byrådspartiet SV det klart at de ikke ønsker å konkurranseutsette søppelinnsamlingen i neste periode heller.

Kommunen overtok

Det skjedde i Oslo bystyre halvannen uke etter at byrådet hasteinnkalte til pressekonferanse en søndag ettermiddag for å fortelle at kommunen selv overtar avfallsinnhentingen i Oslo etter måneder med søppelkaos.

Etter at skandaleselskapet Veireno hadde varslet at de ville slå seg selv konkurs, besluttet byrådet å overta arbeidsgiveransvaret for 170 renovatører og rettighetene til 55 søppelbiler.

På pressekonferansen gjorde byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) det klart at det ikke ville bli noe nytt søppelanbud denne bystyreperioden, som varer til høsten 2019.

– Konkurranseutsetting fungerer

Onsdag ettermiddag var søppelskandalen igjen tema i Oslo bystyre. Anledningen var at bystyret skulle ta avtalen om såkalt virksomhetsoverdragelse mellom Veireno og Oslo kommune til orientering, noe de gjorde enstemmig.

Ingen hadde noe å utsette på løsningen som ble valgt når det en gang gikk så galt, men de borgerlige partiene var kritiske til å sette ny konkurranseutsetting på vent fram til neste bystyreperiode.

Eirik Lae Solberg foran rådhuset

25 ÅR MED ANBUD: Søppelinnsamlingen i Oslo har vært konkurranseutsatt siden 1992, og det har stort sett fungert godt, sier Eirik Lae Solberg (H).

Foto: Olav Juven / NRK

– Det har fram til i høst stort sett fungert godt, slo Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg fast.

– Det har gitt innbyggerne gode tjenester, bidratt til å holde renovasjonsgebyrene lavere enn de ellers ville vært og drevet fram innovasjon i avfallsbransjen.

– Presser politikken mot venstre

– Og fram til nå har det vært bred politisk enighet om at avfallsinnsamling er et område som egner seg godt for konkurranseutsetting.

– Byrådets standpunkt er i virkeligheten et dårlig kamuflert knefall for støttepartiet Rødts krav om rekommunalisering.

– Igjen ser vi at Arbeiderpartiet presses av koalisjonspartnerne og av støttepartiet til å føre en politikk som ligger langt til venstre for det innbyggerne har bedt om, sa Eirik Lae Solberg.

SV vil gå lenger

Hverken Arbeiderpartiet eller miljøbyråden fra MDG kommenterte kritikken fra Høyre i debatten. Men gruppeleder for koalisjonspartner SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, varslet at hennes parti ville gå enda lenger.

– Vi ønsker ikke nye anbud i neste bystyreperiode heller. Vi vil prioritere kvalitet, stabilitet, sikkerhet og miljø, ikke at det skal være billigst mulig, sa hun.

– Sviktet fatalt

Personen byrådet angivelig gjør knefall for, Rødts gruppeleder Bjørnar Moxnes, harselerte over at Høyre har ment at konkurranseutsettingen i seg selv ikke var problemet, men at «bestillerleddet» sviktet.

– Når skal denne «bestillerkompetansen» inntreffe, når den var helt fraværende i Oslo kommune, som det anbudsglade Høyre nylig styrte i atten lange år?

– Når bestillerleddet sviktet så fatalt, selv under konkurransepartiet Høyres styre, burde snart også andre partier enn Rødt skrinlegge troen på anbudskonkurransens fortreffelighet, slo Moxnes fast.