Hopp til innhold

Høyre vil kutte hundretusenkroners-honorar til høyrepolitiker

Høyre i Viken prøver å stoppe utbetaling av et kjempe-honorar på 117.000 kroner til egen politiker.

Anette Solli og Tore Opdahl Hansen

Tore Opdal Hansen (t.h) skulle få 117.000 kroner for en serie møter i et ansettelsesutvalg. Men etter at NRK slo opp summen, krever partiet ny politisk behandling av saken. Til venstre gruppeleder Anette Solli.

Foto: Viken Høyre

Verken Tore eller jeg har sett for oss at det kunne bli sånne godtgjørelser for dette arbeidet, skriver leder av Høyres gruppe, Anette Solli i en e-post til NRK.

Som vi fortalte i forrige uke, endte ansettelser av nye sjefer i Viken med skyhøye honorarer til flere av politikerne som satt i ansettelsesutvalgene.

Les også: Politiker fikk 117.000 kr for å ansette ny sjef

AV2KZgIsKWQ
AV2KZgIsKWQ

Aller mest ble det til Tore Opdal Hansen, som er nestleder i Høyres gruppe i Viken.

Etter å ha ledet 16 tildels korte møter i ansettelsesutvalget for Buskerud kunne han sende inn krav om å få snaut 117.000 kroner i godtgjøring.

– Det er forferdelig mye. Veldig, veldig mye, innrømmet Hansen da NRK konfronterte ham med sluttsummen.

Deretter startet Høyres kamp for å stoppe, eller redusere, betalingen for jobben i ansettelsesutvalget.

I en epost til fylkesordfører klaget Høyre på mangelfull saksbehandling, feil regelfortolking, og ba om at saken måtte tas opp til ny behandling.

Samtidig sendte Tore Opdal Hansen en e-post til administrasjonen og ba om at pengene «ikke utbetales før alle forhold rundt godtgjørelse er avklart».

Får ikke støtte

Men fylkesordføreren fra Arbeiderpartiet er ikke enig i at det har skjedd noe feil.

Fylkesordfører Roger Ryberg er heller ikke positiv til å kutte i honorarene etter at «alle» var enige om hvordan dette skulle foregå.

Roger Ryberg, fylkesordfører Viken fylkeskommune.

Fylkesordfører Roger Ryberg avviser at det er saksbehandlingsfeil som ligger bak høye godtgjøringer.

Foto: Vidar Ruud / NTB

– Fordi vi har blitt enige om dette. Først en gang i fylkestinget og to ganger i forretningsutvalget. Alle var enige om denne måten å gjøre det på, hevder han.

«Det er uheldig å gå tilbake på vedtak som er fattet. Og at fylkesordfører vil ikke uten videre stanse anviste godtgjøringer», står det i saken.

Det står også at utgiftene til politiker-honorarer ble mye høyere enn de trodde. Grunnen var at det ble mange flere møter enn det de mente ville bli nødvendig.

Det var beregnet 4-5 møter i hvert av de tre utvalgene som skulle ansette nye fylkesdirektører. I Buskerud endte man på 16 møter.

– Urimelig høyt

De planla å bruke 150.000 kroner. Det var inkludert utgifter til reiseutgifter, møtelokaler, tap av arbeidsfortjeneste, servering og møtelokaler.

Den rellle tallet kan være over 400.000 kroner bare til politikere, viser et anslag fra Høyre.

– Dersom det stemmer, fremstår det som urimelig høyt og for Høyres del ikke noe vi kan stå inne for, skriver Anette Solli.

En ting er Høyre og Arbeiderpartiet helt enige om: Honorarene er for høye. Noe politikerne nå må diskutere.

– Vi må ha mer edruelige honorarsatser. Og mer klare tanker om hvordan vi skal gjøre dette i framtida, for det vil bli nedsatt flere utvalg framover for å skreddersy driften i de nye fylkene, sier Roger Ryberg til NRK.

Les også: Politikere skal ha millioner i ekstra lønn for å oppløse Viken

Viken fylkeskommune.
Viken fylkeskommune.