Høyre vil kutte i elbilfordelene

Nesten to av tre nye biler som ble solgt her i landet i forrige måned var elektriske. Nå vil Høyre at de som kjøper elbil betaler mer.

Elbil lades i Østfold

KAN BLI DYRERE: Etter 2021 vil Høyre diskutere økte avgifter på elektriske biler.

Foto: Tore Meek / NTB

– Vi må få på plass et bærekraftig avgiftssystem der alle bidrar, sier Helge Orten (H), leder for Stortingets transportkomité.

Signalet er tydelig: Dagens ordning der elbiler er helt fritatt for både nybilavgift og moms står for fall.

2025-målet står fast

Samtidig skynder Orten seg med å presisere at Stortingets mål om at det bare skal selges nullutslippsbiler i 2025 står ved lag.

Helge Orten, leder for Stortingets transportkomité

BALANSE: Høyres Helge Orten vil gradvis fase inn elbilavgifter samtidig som målet om at det bare skal selges nye elbiler i 2025 står fast.

Foto: Olav Juven / NRK

– Da må vi balansere dette på en god måte. Vi må begynne å lage et forutsigbart avgiftssystem der også elbilene er inkludert. Det betyr at vi må begynne å trappe opp avgifter framover.

– I 2021 er det kun årsavgiften. Men etter 2021 så tenker jeg at vi må begynne å se på en opptrapping.

– Hvilke elbilfordeler er det da som står for fall?

– Vi må vurdere både det som går på kjøp av bil og også bruk av bil. Det må være slik at alle er med å bidra i spleiselaget.

– Det er ikke noe mål i seg selv at vi skal kreve inn mer bilavgifter totalt sett, men vi må ha en bedre fordeling på det, sier Helge Orten.

mfcCKg2l0D0

PÅ RAD OG REKKE: En ny VW-modell er med på å skape rekordsalg av elbiler nå i høst. Her fra importhavna på Sjursøya i Oslo.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Skal være en forskjell

Høyre ønsker dermed en gradvis opptrapping av avgiftene både ut fra et rettferdighetsperspektiv og av hensyn til inntektene til statskassa.

– Politikken har vært utrolig vellykket så langt. Vi har fått en fantastisk innfasing av elbiler i det norske markedet og er et foregangsland i så henseende.

– Samtidig ser vi at i det langsiktige perspektivet er det ikke mulig å opprettholde et system med nullavgifter når vi selger stadig flere elbiler.

– Er det ikke litt naivt optimistisk å tro at ting vil løse seg selv uten gulrøttene?

– Det er ikke snakk om å ta vekk gulrøttene. Det skal være en forskjell. Det skal være en fordel å velge miljøvennlig, å velge en elbil framfor en bensin- og dieselbil. Det er utrolig viktig både når det gjelder kjøp og bruk.

Fortsatt billigere bom

Blant elbileiere som NRK snakket med på ladestasjonen på Skøyen i Oslo, var det særlig én elbilfordel som ble trukket fram som viktig.

– Det å komme seg gjennom bommen uten å betale altfor mye, sier elbileier Bjørnar Solhaug.

Bjørnar Solhaug, elbileier på ladestasjonen på Skøyen

BILLIGERE BOM: Rabatten i bomringen er viktig for elbileier Bjørnar Solhaug.

Foto: Sophia Zhichkina / NRK

Det er Stortinget som har bestemt at elbiler skal betale maksimalt halvparten av det bensin- og dieselbiler gjør i bomstasjoner og på ferjer.

Den fordelen tror Orten det er riktig å opprettholde en god stund til.

– For tidlig

Men signalet om kjøpsavgifter på elbiler rimer dårlig med målet om at det bare skal selges nullutslippsbiler i 2025, mener Norsk elbilforening.

FORNØYD: Generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening.

FOR TIDLIG; Nybilsalget av elbiler må nærme seg hundre prosent før det innføres avgifter, mener Christina Bu i elbilforeningen.

Foto: NORSK ELBILFORENING

– Dette blir som å stoppe opp for å ta seg en kaffe etter en halvløpt maraton, sier generalsekretær Christina Bu.

– Vi må komme i mål eller i hvert fall veldig nær mål før vi begynner å snakke om innføring av moms, sier hun.

Bu viser til at 51 prosent av nybilsalget hittil i år er elbiler. Rekordmåneden september (61,5 % markedsandel) skyldtes ifølge henne at flere nye modeller kom på markedet samtidig.

– En av to som kjøper ny bil velger fossilbil. Hver eneste fossilbil som selges i dag, skal forurense på veien i nærmere 20 år. Det er ekstremt dårlig klimapolitikk, sier Christina Bu.