Høyre velger vei fremfor trikk

Høyre vil jekke ned ambisjonsnivået for Oslo-trikken for å få råd til å bygge veitunneler. Oslopakke 3 kan ikke bare være kollektivtrafikk, mener partiet.

Eirik Lae Solberg

KRITISK: Eirik Lae Solberg vil se kritisk på en del av trikkeplanene, så som trikk på Ring 2 og til Tonsenhagen.

Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg er overrasket og skuffet over at Arbeiderpartiet ikke prioriterer viktige byutviklingsprosjekter, for eksempel i området rundt Manglerudtunnelen, sier Eirik Lae Solberg (H).

Han er Høyres Oslo-representant i Oslopakke 3-forhandlingene som er i gang mellom Oslo og Akershus.

– Baner suverent viktigst

Andreas Halse

KOLLEKTIV FORAN VEI: Nye veier i Oslo må komme etter at de viktige kollektivprosjektene er finansiert, mener Andreas Halse (Ap).

Foto: Olav Juven / NRK

I går tok Arbeiderpartiets medlem av Oslos forhandlingsdelegasjon, Andreas Halse, til orde for en knallhard prioritering av kollektivprosjekter som Fornebubanen, ny sentrumstunnel og trikk på Ring 2.

– At vi bygger banene er det suverent viktigste for Oslos innbyggere. Så må vi sortere det vi har råd til ut fra det, sa Andreas Halse.

På spørsmål om dette ville ramme for eksempel Manglerudtunnelen, svarte Halse følgende:

– Hvis valget står mellom å bygge ny sentrumstunnel og noen veier, er det åpenbart at det er ny sentrumstunnel vi må bygge.

Byutviklingsprosjekter

Eirik Lae Solberg sier at noe av styrken til Oslopakke 3 er at den har bestått både av kollektivprosjekter og veiprosjekter som har gjort det mulig å bedre folks bomiljø og bygge flere boliger.

Han mener at Ring 3 Sinsen - Ulven og Bjørvikaprosjektet er gode eksempler og trekker fram tre nye byutviklingsprosjekter i Oslo:

– Manglerudtunnelen er et viktig veiprosjekt. Det betyr mye for de som bor langs dagens vei og muligheten til å bygge nye boliger i området. Det betyr også mye for Nordstrand og det å få redusert trafikken på Mosseveien.

E6 Ryen

TUNNEL: Manglerudprosjektet består av ny tunnel forbi Ryen og Manglerud og skal i hovedsak finansieres av egne bommer når veien står ferdig, slik som E18 Vestkorridoren.

Foto: Olav Juven / NRK

– Røatunnelen er at annet viktig prosjekt, og så trenger vi å få bygd nye Filipstad bydel. Da må E18 under lokk forbi Filipstad, konstaterer Eirik Lae Solberg.

Mangler penger

Hovedutfordringen i Oslopakke 3-forhandlingene er at ønskene på samferdselssektoren er langt større enn pengesekken som er til rådighet.

Stridstemaer er både hvor mye bompenger som skal kreves inn fra bilistene og hvilke prosjekter som må skrinlegges eller skyves ut i tid.

Også Høyre vil bygge Fornebubane og ny sentrumstunnel. Når partiet dessuten tviholder på E18 gjennom Asker og Bærum og vil bygge nye veier i Oslo, erkjenner Eirik Lae Solberg at hans parti har en vel så stor finansieringsutfordring som Arbeiderpartiet.

Kritisk til trikk

– Vi er nødt til å prioritere hardt når det gjelder veiprosjekter, men også når det gjelder kollektivprosjekter.

– Jeg mener at noen av de trikkeprosjektene som har vært på bordet ikke kan nå opp i prioriteringsdiskusjonen nettopp fordi vi også må få til noen veiprosjekter som skaper gode bymiljøer.

– Hvilke trikkeprosjekter?

For eksempel trikketraséen som er planlagt langs Ring 2 og trikken til Tonsenhagen er prosjekter vi må se kritisk på, sier Eirik Lae Solberg.

Trondheimsveien mellom Sinsen og Bjerke

TRIKK I TRONDHEIMSVEIEN: Tonsenhagen-trikken skal gå midt i Trondheimsveien fra Sinsen til Årvoll.

Foto: Placebo Effects for Ruter

I Ruters strategiske plan M2016 presenterer kollektivselskapet en lang ønskeliste over ny trikke-infrastruktur:

  • Base og tilpasninger til nye trikker: 1,5 milliarder kroner.
  • Trikk Sinsen - Tonsenhagen: 850 millioner kroner.
  • Fjordtrikken øst: 400 millioner kroner.
  • Trikketrasé i Skovveien: 120 millioner kroner.
  • Trikk Ring 2 Majorstuen - Helsfyr: 2,2 milliarder kroner.
  • Trikketrasé Ljabru - Hauketo: 700 millioner kroner.
  • Hovinbyen tverrgående bybane/superbuss: 1,6 milliarder kroner.
  • Trikk Tonsenhagen - Veitvet/Linderud: 650 millioner kroner.
  • Trikk sentrum - Nydalen: 1,8 milliarder kroner.
  • Trikk sentrum - Bryn: 1 milliard kroner.