Høyre-strid om Oslo-trikkens fremtid

– I denne byen har det vært gravd i trikkeskinner så å si hver eneste dag siden jeg ble født, sier Fabian Stang. Nå vil den tidligere ordføreren ha vekk trikken.

Høyre-folk og trikken i Stortingsgata

TRIKKEN SPLITTER HØYRE: Nicolai Øyen Langfeldt (f.v.) og Fabian Stang vil gå til valg på å legge ned trikken; Bård Folke Fredriksen og Eirik Lae Solberg vil at Oslo skal være en trikkeby også i fremtiden.

Foto: Olav Juven / NRK

– Gravingen kommer til å fortsette så lenge vi har trikk hvis vi ikke får en mer moderne løsning, sier Stang.

Han og mange med ham mener at trikk er mer nostalgi enn et fremtidsrettet transportmiddel og vil at Oslo Høyre går til valg på å legge ned trikken.

Høyre-slaget om Oslo-trikken står når kommunevalgprogrammet skal vedtas på årsmøtet til helgen.

Oslo Høyre vil på sikt fase ut trikken i Oslo, og erstatte den med mer moderne kollektivløsninger, f.eks. elbusser og superbusser.

Dissens fra seks av 15 i Oslo Høyres programkomité

Dyr og støyende

– Jeg er veldig glad i trikken, sier bystyrerepresentant Nicolai Øyen Langfeldt, som likevel har stilt seg i spissen for dem som mener trikken er gammeldags.

– Trikken har veldig mange fine ting ved seg. Den kan frakte veldig mange passasjerer, og den er relativt miljøvennlig.

– Men trikken er tung. Det kreves store investeringer dersom du skal få på plass nye trikkeskinner. Bare det nye trikkekjøpet koster Oslo kommune sju milliarder kroner.

– I tillegg har vi alle utfordringene med støy. Og hvis en trikk stopper, er det ikke så lett for neste trikk å komme forbi, sier Øyen Langfeldt.

87 nye trikker

Oslo kommune står midt oppe i en investering på mellom sju og åtte milliarder kroner for å få på plass de nye trikkene som skal erstatte de mellom 30 og 40 år gamle SL79-trikkene og de utskjelte Italia-trikkene (SL95).

De 87 nye trikkene til 4,1 milliarder kroner er allerede bestilt fra spanske CAF, og oppgraderingen av trikkeskinner og trikkebaser til en nær tilsvarende sum er i full gang.

Ny Oslo-trikk fra CAF

NYE TRIKKER: 11. juli 2018 tildelte Sporveien kontrakten for levering av 87 nye trikker til spanske CAF. Alle skal være i drift innen utgangen av 2024.

Foto: Sporveien

Også trikkemotstanderne erkjenner at trikkekjøpet og skinne-investeringene har kommet så langt at det ikke kan stoppes.

– Nei, dessverre. Det er grunnen til at vi foreslår å fase ut trikken på sikt. Om det er om ti, tjue, tretti eller førti år, det vet ikke, sier Nicolai Øien Langfeldt.

Ramla i trikkeskinnene

– Gud så mange ganger jeg har ramla ned i trikkeskinnene med sykkelen, forresten, skyter Fabian Stang inn.

– Men det er jo et hyggelig innslag i bybildet, da!

– Ja, det er kjempekoselig. Bare tenk på alle sangene vi har om trikken. Men hest og kjerre var koselig det også, sier Fabian Stang.

Sløsing

Stang og Øyen Langfeldt tror trikken vil være et pengesluk også i fremtiden og mener derfor at dagens store trikkeinvestering bør bli den siste. Det vil derimot være sløsing, mener Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

– Vi bør heller sørge for at vi har veldig god kvalitet, gode trikker med høy kapasitet, på de trikkelinjene vi har. På nye linjer bør vi derimot tenke nytt og se hvilke teknologiske muligheter vi har, sier han.

Derfor er Høyre skeptisk blant annet til de rødgrønnes ønske om trikk langs Ring 2 og til Tonsenhagen i Groruddalen.

Men et flertall på ni i programkomitéen vil fortsette å kjøre trikk der trikken går i dag.

– Det er etter mitt syn litt useriøst å kaste bort sju-åtte milliarder kroner som vi nettopp har bestemt oss for å investere, sier Lae Solberg.

Graving i Storgata

GRAVING: En rekke av byens trikkegater er gravd opp eller skal graves opp for å legge nye skinner før de nye trikkene kommer. I Storgata pågår gravingen for fullt, mens neste gate ut er Thorvald Meyers gate på Grünerløkka.

Foto: Anders Fehn / NRK

Bedre kapasitet

Debatten om hvorvidt Oslo skal være en trikkeby eller ikke dukker opp med jevne mellomrom. Fremskrittspartiet har vært imot trikken lenge, og også Oslo Unge Høyre har vedtak på å legge ned trikken.

Med Ruters ambisjon om at alle busser skal være utslippsfrie i 2028, er trikkens fremste miljøfortrinn i ferd med å forsvinne.

Men kapasitetsargumentet gjelder fortsatt, påpeker Bård Fredriksen, som også tilhører trikke-flertallet blant dem som har laget forslaget til partiprogram.

– Der trikken går i dag, i de tunge kollektivtraséene i indre by som Stortingsgata og Storgata, vil trikken ha mye større kapasitet enn bussene.

– Skal du erstatte trikken med buss, blir det mange, mange flere busser. Det vil også skape problemer i Oslos trange gater, sier Fredriksen.