Høyre om nytt bompengeforslag: – Det er grenser for hvor langt vi kan gå

Høyre tar avstand fra forslaget om langt høyere bompengesatser. De andre partiene som sitter og forhandler fram kollektiv- og veiprosjekter i Oslo og Akershus, vil ikke si hva som er smertegrensa.

Bomring

MER I BOMPENGER: Nytt forslag gjør at Akershus-boere kan bli nødt til å punge ut 27 600 kroner i året hvis de kjører dieselbil til og fra jobb i Oslo i rushtiden. I dagens bomring er prisen 6 624 kroner i året inkludert brikkerabatt.

Foto: Andreas Sundby / NRK

I den siste skissen til bompengeinnkreving må dieselsjåfører fra Akershus ut med 120 kroner i rushtiden for å passere én bomstasjon på bygrensa pluss dagens bomring. Bensinbiler må ut med 105 kroner i rushet.

Anette Solli

Anette Solli (H)

Foto: Olav Juven / NRK

Fire partier forhandler for tiden om Oslopakke 3, Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Kun Høyre er klare på at de skisserte takstene er for høye.

– Det kommer aldri til å bli billig å passere bomringen og vi skal opp i pris, men det er grenser for hvor langt vi kan gå, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

27 600 kroner i året

Akershus-beboere kan bli nødt til å punge ut til sammen 27 600 kroner hvis de kjører dieselbil til og fra jobb i Oslo i rushtiden. Da er det tatt utgangspunkt i at man jobber 230 dager i året.

Hvor går smertegrensa?

– Jeg tror ikke jeg skal definere det nå. Dette må vi skape en enighet om, og vi kommer til å holde igjen for at den skal bli for høy, sier Solli.

Men de tallene som nå ligger på bordet, det er over smertegrensa?

– Langt over smertegrensa, sier Solli.

Tonje Brenna

Tonje Brenna (Ap)

Foto: Nina Eriksen / NRK

– Jeg tror det er litt tidlig å si hva som er smertegrensa for prisen i bomringen, men det som er sikkert er to ting. Det ene er at hvis vi skal få til mer på vei og kollektivtrafikk, trenger vi mer inntekter, blant annet gjennom bomringen. Det andre er at i framtida vil det koste noe mer å kjøre bil i Oslo og Akershus. Det må vi, eller så får vi ikke ned trafikken, sier Arbeiderpartiets Akershus-forhandler, Tonje Brenna.

Vil ikke si om grensen er nådd

Solveig Schytz

Solveig Schytz (V)

Foto: Venstre

Heller ikke Venstres Akershus-forhandler Solveig Schytz eller De Grønnes Lan Marie Nguyen Berg vil svare ja eller nei på om de skisserte takstene er over smertegrensa.

– Jeg mener det er riktig at prisen skal være høy for å kjøre dieselbil til Oslo i rushet. Venstre er positiv både til miljødifferensiering, at de som slipper ut mest skal betale mest, og vi er positive til rushtidsavgift, at det skal koste mest i rushet.

Men er de tallene her for høye?

– Vi er ikke ferdig forhandla ennå, så hva tallet blir, det vet vi ikke. Men det er riktig at det skal være høyt, mener vi, sier Schytz.

– Det eksakte nivået kan jeg ikke uttale meg om ettersom vi forhandler nå, sier Oslos hovedforhandler, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).