Høyre i Oslo: – Bygg nye Aker

Høyre i Oslo ber helseminister Bent Høie bygge nye Aker sykehus så fort som mulig uavhengig av flyttingen av Ullevål, skriver Dagsavisen. Helse Sør-Øst har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus og å bygge et nytt sykehus på Gaustad i tillegg til Aker.