Hopp til innhold

Høyre sier nei til dyrepoliti

Høyres nestleder i justiskomiteen mener politiet ikke har ressurser til å sette av egne etterforskere for å bekjempe dyremishandling.

Djurpolisen i Stockholm.

I Sverige startet man med eget dyrepoliti i april 2011. Men Høyre mener det ikke lar seg gjennomføre i Norge.

Foto: Polisen.se

– Vi ønsker oss en egen avdeling innenfor politiet som får ansvar for å etterforske brudd på dyrevelferdsloven. Vi ser at i Sverige, Nederland og deler av USA, hvor man har en egen politiavdeling som etterforsker kriminalitet mot dyr, så blir den høyere prioritert. Det sier veterinær og leder i organisasjonen NOAH, Siri Martinsen.

Det er ikke uvanlig at det blir gitt en bot på 5000 kroner for å drukne en hund.

Siri Martinsen, NOAH

Lørdag markerer organisasjonen behovet for egne politiavdelinger som skal bekjempe mishandling av dyr, og brudd på dyrevelferdsloven, både foran Stortinget og i flere store norske byer.

Siri Martinsen i NOAH.

NOAH, organisasjonen for dyrs rettigheter, arrangerer markeringer over hele landet i dag. Leder Siri Martinsen ønsker egne politiavdelinger som etterforsker kriminalitet mot dyr.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– Brudd på loven om dyrevelferd prioriteres ikke av politiet. Mange saker blir henlagt uten å ha blitt etterforsket. Bare ti til tjue prosent av sakene fører til straff, og straffene er lave. Det er ikke uvanlig at det blir gitt en bot på 5000 kroner for å drukne en hund, sier Martinsen.

Mener politiet har nok å gjøre

Fremskrittspartiet støtter ideen om et eget dyrepoliti, men Høyre er skeptiske. Anders Werp, nestleder i justiskomiteen for Høyre, sier at de mange historiene om grov dyremishandling som kommer fram i media gjør sterkt inntrykk. Og mener det kan være en sammenheng mellom dyremishandling og senere kriminalitet mot mennesker.

Men egne spesialiserte dyrepolitiavdelinger vil han ikke ha.

Anders Werp

Nestleder i Stortingets justiskomite, Anders Werp, mener dyrevelferd er viktig, men at egne politiavdelinger for brudd på dyrevelferdsloven ikke er veien å gå.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Vi har mattilsynet som tilsynsorgan, de har femti lokalkontor og mange dyktige fagfolk. Tenker vi at politiet skal ta over ansvaret for dette, så blir det spredt tynt utover landet, med store hull i dekningen på kartet. Politiet har store nok utfordringer med annen kriminalitet, sier Werp.

Siri Martinsen fra NOAH mener det ikke er snakk om enten eller.

Henger sammen med vold

– Vi ønsker både et tilsyn og en politiavdeling, og det sier jo Mattilsynet også at de ønsker seg. Dette er også for at politiet selv skal forstå at dette er prioritert. At det blir satt av konkrete ressurser for å sikre dyrs rettigheter, sier hun.

Hun viser til at FBI i USA nå oppjusterer prioriteringen av dyrekriminalitet fordi det er en indikator på mennesker som kan begå annen grov kriminalitet Og at å satse på dette er et viktig grep for å sikre et tryggere samfunn for mennesker.

Anders Werp sier Høyre vil ha økt fokus på dyrevelferd og at nøkkelen er stadig bedre samarbeid mellom tilsyn og politi, ikke et eget dyrepoliti.

– Politiet har økt oppmerksomhet på dette, og samarbeider med Mattilsynet som gjennomførte 10.000 tilsyn knyttet til dyrevelferd i fjor, sier Werp.