Hopp til innhold

Høyesterett: Hunden Bob kan avlives

Hunden Bob må bøte med livet etter en hendelse der den ble oppfattet som aggressiv i 2015. – Hvis det Bob har gjort er et angrep, så angriper tusenvis av hunder mennesker hver dag, sier dyrevernorganisasjon.

Hunden Bob

BOB KAN AVLIVES: Høyesterett har avgjort at hunden Bob (10) kan avlives.

Foto: NOAH / NTB scanpix

Striden rundt hunden Bobs skjebne har pågått siden hunden hoppet på en kvinne på Grønland i Oslo i september 2015.

– Det var et ganske stort blåmerke og et rift i huden. Jeg måtte ta stivkrampesprøyta, har kvinnen tidligere uttalt til NRK.

Hunden hoppet også mot flere andre forbipasserende, og bet ifølge en politipatrulje på stedet en forbipasserende mann i buksebenet.

Bob skal også ha oppført seg aggressivt mot politibetjentene på stedet. De har også forklart at hunden Bob hoppet opp på en barnevogn.

Etter hendelsen fattet politiet et vedtak om at Bob skulle avlives i medhold av hundeloven §18.

Men nå, etter flere år med omkamper i rettssystemet, har Høyesterett avgjort saken - og opprettholder vedtaket om avliving.

– Politidirektoratets vedtak er i henhold til lovens intensjon. Det er reell og ikke ubetydelig risiko for nye angrep, og avliving er ikke et uforholdsmessig tiltak, konkluderer Høyesterett.

Hunden Bob har hatt en dødsdom hengende over seg i to år. Nå har retten avgjort at han må dø.

SE VIDEO: NRK har tidligere laget en video om hunden Bob. Bildene i videoen er tatt av dyrevernorganisasjonen NOAH.

Høyesterett har også behandlet saken om hunden Rambo, som hoppet opp og bet en nabo i armen. Også Rambo kan avlives, slår Høyesterett fast.

Advokaten til Rambos eier, Knut Jullumstrø, sier til NRK at han ikke har lest dommen i detalj, men at han er skuffet over resultatet.

Politidirektoratet sier til NRK at begge hundene vil bli avlivet «snarest mulig».

Har kjempet for Bob i flere år

Etter at politiet bestemte at hunden Bob skulle avlives, har eieren Arild Nyrud og dyrevernorganisasjonen NOAH kjempet for å få omgjort avgjørelsen.

Først klaget Nyrud inn vedtaket om avliving for Politidirektoratet, som opprettholdt vedtaket. I 2016 tok Nyrud saken til Oslo tingrett, uten å vinne frem.

I september 2017 behandlet Borgarting lagmannsrett anken, og kom frem samme avgjørelse: at hunden Bob kan avlives, i tråd med politiets opprinnelige vedtak.

I dag har Høyesterett altså opprettholdt denne avgjørelsen.

Bob er en blanding av boxer, schæfer og rottweiler og veier mellom 40 og 50 kilo.

Ifølge Nyrud og en veterinær som har vurdert hunden er Bob en vennlig hund, som er glad i mennesker.

Blandingshunden Bob

IKKE LENGER HÅP FOR BOB: Bob ble satt i varetekt på kennel etter hendelsen i september 2015. Nå er det bestemt at hunden også må bøte med livet.

Foto: NOAH

NOAH: – I sjokk

Siri Martinsen, leder for dyrevernorganisasjonen NOAH, sier hun er i sjokk etter avgjørelsen.

– Dommen er trist for Bob, som er en vennlig og normal hund. Og ikke minst for alle hunder i Norge, sier lederen for dyrevernsorganisasjonen.

– Men hunden Bob har jo angrepet?

– Hvis det Bob har gjort er definisjonen på et angrep, så angriper tusenvis av hunder mennesker hver dag. Dette er ikke et angrep i den forstand, sier Martinsen.

NOAH har samlet inn penger for å føre saken for retten, og har vært partshjelper for eieren i høyesterett.

Siri Martinsen, Noah

REAGERER KRAFTIG: Siri Martinsen i NOAH har kjempet i flere år for hunden Bob.

Foto: Bente Isefjær / NOAH

Regjeringsadvokaten: – Ble vurdert som akutt farlig

Torje Sunde

MENER BOB MÅ AVLIVES: Advokat Torje Sunde fra Regjeringsadvokaten, som førte saken i retten, mener hendelsen på Grønland i 2015 var så alvorlig at det er riktig å avlive hunden Bob.

Foto: Regjeringsadvokaten

Advokat Torje Sunde fra Regjeringsadvokaten førte saken i retten på vegne av staten.

Han er ikke enig med NOAH i at hunden Bob må slippe å bli avlivet.

– Hunden skadet én person, og angrep fem personer. Politiet på stedet vurderte situasjonen som akutt farlig for publikum, sier Sunde.

Han viser til at politibetjentene som var på stedet har forklart at hunden Bob også hoppet opp på en barnevogn.

– Det var noe av det mest alvorlige som skjedde. Det måtte brukes stor kraft for å forhindre hunden fra å komme opp i barnevognen, sier Sunde.

NOAH beskriver hunden Bob som normal og vennlig. Hva vil du svare til det?

– En hund opptrer ulikt i ulike situasjoner. En hund kan oppføre seg på en måte overfor hundeeiere og hundekyndige folk, og på en annen måte hvis den føler seg stresset eller er ubekvem. I den situasjonen som oppsto på Grønland i 2015, er vi uenige i at hunden Bob oppførte seg normalt og vennlig, slik NOAH hevder, sier Sunde.