Hopp til innhold

Høyesterett avviser anken i Prinsdal-drapet

Ankeutvalget i Høyesterett har avvist statsadvokatens anke i Prinsdal-drapet.

Det skriver Aftenposten. Drapsmannen og hans medhjelper ble dømt for uaktsomt drap og medvirkning til uaktsomt drap.

Dommen falt i Borgarting lagmannsrett i begynnelsen av juli i år.

10. januar 2020 ble 21 år gamle Halil Kara skutt i hodet, på kloss hold. De tiltale ble dømt for forsettlig drap i Oslo tingrett.

Drapsmannens medhjelper chattet om drapet i etterkant. Han skrev at drapsmannen hadde vært «en mann».

Lagmannsretten mente likevel at det ikke kunne utelukkes at drapet var et uhell, og at drapsmannen kun hadde til hensikt å true med pistolen. Straffen ble halvert, til fem år og seks måneder. Statsadvokaten anket dommen, og mente den var dårlig begrunnet.

Det er ikke ankeutvalget i Høyesterett enig i. «Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet for Høyesterett», heter det i avgjørelsen.

Dommen fra lagmannsretten er dermed rettskraftig.