Høyesterett avviser anke fra Oslo katolske bispedømme

Bispedømmet må tilbakebetale rundt 100 millioner kroner. Etter at de ble dømt i lagmannsretten for medlemsjuks.

Politiet bærer ut beslag fra kontorene til Det Katolske Bispedømme i Oslo

Politiet bærer ut beslag fra kontorene til Det Katolske Bispedømme i Oslo etter en razzia i lokalene.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Vi hadde selvsagt håpet å kunne fremme anken, men det er kjent at nåløyet til Høyesterett er trangt. Så vi var forberedt på at det kunne skje, sier bispedømmets advokat, Anders Ryssdal til NRK.

I slutten av februar 2015 ble Oslo katolske bispedømme anmeldt for medlemsjuks av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Etter flere rettsrunder blir dommen i lagmannsretten stående.

– Inngått avtale

Kirken må dermed betale tilbake den statlige og kommunale støtten de har fått for ugyldige medlemmer.

– Bispedømmet har inngått en avtale med offentlige myndigheter om gradvis tilbakebetaling, i form av mindre tilskudd. Den avtalen går nå sin gang, sier Ryssdal.

Oslo katolske bispedømme har registrert tilfeldige polsk- og spansklignende navn som medlemmer. Navnene ble funnet av bispedømmets ansatte i telefonkatalogen

Av 65.500 registreringer fra 2010 til 2014, skal 56.500 være gjort gjennom diskutable måter.

Enstemmig

Ankeutvalget, som bestemmer hvilke saker som skal opp i Høyesterett, var enstemmig i at denne saken ikke skulle fremmes.

– Høyesteretts ankeutvalg besluttet at Oslo katolske bispedømmes anke over Borgarting lagmannsretts dom den 13. mars 2019, ikke skal fremmes for Høyesterett, melder Vårt Land som siterer den Den katolske kirkes nettside katolsk.no.