771 saker har ligget i mer enn ett år hos politiet i Østfold

Uløste straffesaker hoper seg opp for Østfold politidistrikt. Nå skal antall saker ned.

Nytt politihus på Grålum

Østfold politidistrikt er av dem som ligger dårlig an, med 3431 restansesaker ved utgangen av august.

Foto: Bjørn Ruud/NRK

Nylig sendte Politidirektoratet beskjed til alle politidistrikt om at arbeidet med å få ned restansetallene skal prioriteres. Det vil si at antall saker som ligger mer enn tre måneder uten påtaleavgjørelse skal ned.

Østfold politidistrikt er av dem som ligger dårlig an, med 3431 restansesaker ved utgangen av august. Det er tall leder for retts- og påtaleenheten, Unni Lineikro nå må få ned:

Unni Lineikro

Leder for retts- og påtaleenheten ved Østfold politidistrikt, Unni Lineikro

Foto: Heidi Gomnæs

– Jeg tenker at det er en uheldig situasjon, og at vi nå setter i gang mange tiltak som gjør at vi skal sette hele straffesakskjeden i bedre stand til å bygge ned restansene.

For Østfold politidistrikt har antall restansesaker ligget jevnt høyt de tre siste årene:

  • 3431 saker ved utgangen av august i år.
  • 3365 ved utgangen av august i 2013
  • 2668 ved utgangen av august 2012

Leder for påtaleenheten ser alvorlig på tallene:

– Det er et altfor høyt tall. Dette har betydning både for straffereaksjoner som fastsettes, det har selvfølgelig en betydning for dem som er fornærmede i sakene, og det kan gå utover tilliten til politiet.

Uheldig at en sak har versert i over tre år

En sak som lenge har vært til behandling er fra Arbeidstilsynet. De politianmeldte høsten 2011 Sykehuset Østfold for ulovlig bruk av overtid.

Den saken er ennå ikke avgjort av Østfold politidistrikt. Nå har det gått over tre år siden politianmeldelsen.

– Det synes jeg er svært uheldig, sier lederen for retts- og påtaleenheten.

Hun understreker at saken er spesiell, og forteller at det har vært mange politijurister som har hatt ansvar for saken som har sluttet.

– Det er ikke en heldig situasjon når saker blir stafettpinner som mange jurister må sette seg inn i. Det er svært uheldig og veldig tidkrevende.

Setter nå inn flere tiltak for å bedre situasjonen

Målet for lederen av retts- og påtaleenheten er nå å få ned restansetallene betraktelig.

– Vi har gått gjennom og sett på rutiner. Vi ser på at vi må bli flinkere til å besvare henvendelser på rett nivå. At man plasserer ansvar på rett sted og at kvaliteten på etterforskningen er god og at man prioriterer å jobbe med de riktige sakene til enhver til.

–Det er viktig at man er felles om en situasjonsforståelse, for jeg tenker at situasjonen er alvorlig både for Østfold og for landet totalt sett. Men Østfold er blant dem som ligger dårligst an, så vi har en betydelig jobb å gjøre

Øker ikke bemanningen

Når alle stillinger er besatt er det 39 politijurister ved Østfold politidistrikt. Selv om antall restansesaker skal betraktelig ned, blir det ikke flere til å gjøre jobben.

Lineikro mener det lar seg gjøre uten å slite ut de ansatte:

– Gode prioriteringer er viktig. Vi har nylig ansatt en politiadvokat i stilling som opplæringsansvarlig for nye medarbeidere. Det mener jeg vil medføre at vi får raskere de nye politijuristene godt skolerte for jobben de skal utføre. Og med å sikre kvalitet i saken som leveres så tror jeg at saken skal bli enklere å påtaleavgjøre.