Østfoldinger dropper like mange legetimer som før

Mange må punge ut for å ha uteblitt fra legetime. Høye gebyrer for å ikke møte på sykehuset har så langt ikke hatt noen effekt.

Sykehuset Østfold Kalnes

Leger og sykepleiere kan gå uvirksomme på grunn av pasienter som ikke møter til avtalt time.

Foto: Heidi Gomnæs

Fra årsskiftet ble det dobbelt så dyrt å utebli fra legetime på sykehus. Da økte regjeringen egenandelen for å ikke møte til 640 kroner. Det ser ikke ut til å ha hjulpet mye i Østfold, bekrefter Stein Bruland som er direktør for fag- og pasientsikkerhet i Sykehuset Østfold.

Stein Bruland

Stein Bruland, fagdirektør, Sykehuset Østfold

Foto: Sykehuset Østfold

– Foreløpig ser vi ikke noe tendens til at det har hatt en effekt, men det er litt tidlig å si ennå. Vi håper det vil ha en effekt utover året.

Over 1700 pasienter møtte ikke i årets tre første måneder

Det er et stort problem for helseregionene at folk ikke kommer når de skal. Ved Sykehuset Østfold hadde de et håp om at det økte gebyret skulle ha en positiv effekt, men i løpet av de tre første månedene i 2015 var det over 1700 pasienter som ikke møtte til avtalt time.

Avdelingssjef for medisinske poliklinikker i Sykehuset Østfold, Randi Olofsson, ser konsekvensene for sin avdeling.

–Det er kostbart. For 640 kroner dekker verken opp sykepleier eller legelønn til de som står klar til å ta imot pasienter.

Samtidig har avdelingen mange hundre pasienter på venteliste.

– Det går ut over noen. Det går ut over de som venter.

Les også: Noen avlyser på grunn av handletur

De som uteblir har punget ut millioner

Årets tre første måneder har Sykehuset Østfold inntektsført 1,1 millioner kroner for gebyr for pasienter som ikke har møtt til oppsatt time.

Fagdirektør Stein Bruland forteller at dette er penger de gjerne skulle vært foruten.

– Det er overhode ingen gevinst. Det påfører oss et tap siden vi står med team som står uvirksomme og det kan bety et helsemessig tap for pasienten som ikke møter opp.

Sykehuset Østfold Kalnes, venteområde

Ventesone.Sykehuset Østfold, Kalnes

Foto: heidi gomnæs