Høstferien går mot slutten

Høstferien nærmer seg slutten. Det har vært gode muligheter for å bruke fridagene i fantastisk høstvær utendørs i Østfold.