Horten vil utrede både bro og tunell

I Horten er det politisk flertall for å utrede både bro og tunell mellom Østfold og Vestfold. Men de ønsker mer fakta på bordet før de konkluderer.

Forslag til ny bro

Politisk flertall i Horten vil utrede videre om en bro som dette kan bli en realitet.

Foto: Nordwest3D

I følge ordføreren i Horten, Børre Jacobsen, vil trolig et politisk flertall på vestsiden av Oslofjorden utrede en bro mellom Moss og Horten.

– Men den kan ikke gå fra det vernede området Karljohansvern i Horten eller lande på Jeløy, sier han.

I går kom det fram at over halvparten av folket i Horten ønsker en broforbindelse mellom Horten og Moss. Ifølge avisa Gjengangeren ble 400 personer over 18 år spurt om de ville erstatte dagens fergedrift med en ny bru mellom Østfold og Vestfold, og 52 prosent svarte ja. Seks prosent svarte vet ikke og 42 prosent ville beholde fergene.

Usikker på Hurum-tunell

– Arbeiderpartiet, Frp og Høyre er enige om at vi trenger mer fakta på bordet før vi konkluderer, både om bro og tunell. Derfor vil vi utrede begge deler. Selv om vi ikke ønsker å ramme noen av de vernede områdene, er det fullt mulig å se på andre løsninger, sier ordfører Jacobsen.

Børre Jacobsen (H)

Børre Jacobsen, ordfører i Horten, vil unngå inngrep i vernede områder.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Denne uken har Arbeiderpartiet i Moss sagt at de verken ønsker bro eller tunell mellom Moss og Horten, og at de heller ønsker en løsning med tunell fra Hurum. Høyre og ordfører Tage Pettersen er derimot åpne for å finne en tunelløsning fra Moss.

– Jeg er usikker på om en tunell fra Hurum avlaster dagens fergetrafikk, sa ordfører Tage Pettersen til NRK tidligere denne uken.

23. februar møtes kommunestyret i Horten, samme dag som det er bystyremøte i Moss. Da er det forventet at begge kommunene leverer sin høringsuttalelse til KVU for krysning av Oslofjorden.

Flere nyheter fra Oslo og Viken