Hopp til innhold

– Unnskyld, hva sa du?

Hørselshemmede fortviler over munnbindbruken. De klarer ikke å høre hva folk sier når de ikke kan lese på leppene.

Munnbind med vindu.

Per Jostein, Marlene og Hedda demonstrerer løsningen. Munnbind med vindu. Disse har de lagd selv og er ikke godkjent av myndighetene.

Foto: Tina Brock / NRK

– Vi vil gjerne se munnen, fordi vi er avhengig av å lese på leppene, sier Per Jostein Liaøy Stugaard (20).

Han er på et kjøpesenter i Drammen med to venninner som også er hørselshemmede. Julemusikken fra høyttaleranlegget, handlevogner som triller forbi og folk som snakker på alle kanter gjør at lydene han skal høre blir borte. Det blir mye «hæ» og «hva sa du» mens de går gjennom butikken.

Spesielt vanskelig er det når han kommer til kassa.

– Vil du ta med eller spise her? Vil du ha kvittering?

– Unnskyld, hva sa du?

Per Jostein hører ikke hva damen i kassa sier. Et munnbind med vindu, slik at han kan lese på leppene, hadde vært bedre, mener han.

Per Jostein hos bakeren.

Per Jostein Liaøy Stugaard (20) fra Nes i Ådal sliter med å høre hva som blir sagt når folk bruker munnbind. I Drammen er det påbudt med munnbind dersom man ikke kan holde en meter avstand.

Foto: Tina Brock / NRK

Ønsker seg munnbind med vindu

En million nordmenn har en eller annen form for hørselshemming. 18,2 prosent av den voksne befolkningen har et hørselstap, ifølge Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

Hørselshemmede NRK har snakket med mener at munnbind med et vindu er løsningen. Da kan de lese på munnen slik de pleier.

Henrik Peersen i HLF

Munnbind gjør hverdagen for hørselshemmede mer utfordrende enn ellers, mener Henrik Peersen i Hørselshemmedes Landsforbund.

Foto: Tina Brock / NRK

– Bruken av munnbind er et omfattende problem for dem som hører dårlig.

Det sier Henrik Peersen, som er generalsekretær i HLF.

Han synes det er skuffende at myndighetene ikke har gjort mer for å skaffe munnbind med vindu for dem som har nedsatt hørsel.

Tilbakemeldingene han får fra fortvilte hørselshemmede og pårørende er at maskepåbudet gjør det vanskeligere å være sosial og delta i hverdagsaktiviteter. Munnbindet begrenser hverdagen til mange.

– Problemet med munnbind er stort. Det handler om at når leppebevegelser, mimikk og stemmer maskeres bak tette munnbind, skaper det trøbbel for de mange som er avhengig av å «lytte med øynene». Det blir også vanskeligere for de med normal hørsel å få med seg det som blir sagt, sier Peersen.

– Hva kan løsningen være?

HLF-generalsekretæren har laget munnbind med vindu.

Henrik Peersen i HLF har fått laget munnbind med vindu. Disse selges på nett uten profitt.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Flere må bruke gjennomsiktige munnbind. Spesielt butikkansatte og helsepersonell som møter mennesker der det er viktig å kommunisere, mener han.

Selv har han sørget for at HLF kan tilby gjennomsiktige munnbind gjennom nettbutikken deres til kostpris, som et bidrag til smitteverndugnaden.

Det finnes også andre på markedet som tilbyr munnbind som viser munnen.

Klipper sitt eget munnbind med vindu.

Per Jostein klipper seg sitt eget munnbind med vindu.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Importeres ikke til Norge

Helse Sør-Øst er utpekt av myndighetene til å være koordinator for innkjøp av munnbind til bruk på sykehus og i kommuner. Helseforetaket sier at det finnes en leverandør i USA som masseproduserer slike, men landet har eksportforbud for smittevernutstyr.

– Den aktuelle importøren av slike munnbind kan ikke levere så lenge amerikanske myndigheter har eksportforbud for smittevernutstyr. Merk at dette gjelder munnbind av den kvalitet som brukes i sykehus og kommuner., sier kommunikasjonsrådgiver Knut Albert Solem i Helse Sør-Øst.

– Dette er en problemstilling jeg ikke var klar over. Det er skuffende at helsemyndighetene ikke vil gå aktivt inn for å finne en løsning som ivaretar både smittevernhensyn og kommunikasjonsbehovet alle som hører dårlig har, sier Henrik Peersen i HLF.

Per Jostein Liaøy Stugaard hører dårlig.

– Sånn bør munnbindene være, mener Per Jostein Liaøy Stugaard (20).

Foto: Tina Brock / NRK

Ved kafebordet i Drammen sitter Per Jostein, Marlene og Hedda med munnbind, saks, plast og tape. De tar saken i egne hender. På under fem minutter har de lagd prototyper på munnbind med vindu som de ønsker seg.

– Verden vil blitt mye bedre for oss som hører dårlig, dersom alle hadde slike munnbind, sier Per Jostein.