Hør Muggeruds protestvise

Helge Muggerud har laget sin egen protestvise mot nedleggelsen av Kongsberg kino.

Helge Muggerud har hatt kongsberg kino som arbeidsplass lenge, nå har han laget sin egen protestvise om nedleggelsen.

"Det er forjævlig at dem fikk trumfra igjennom dettane og" , synger Muggerud.

Muggerud har hatt kinoen som sin arbeidsplass i 50 år, og han liker ikke at kinoen nå skal legges ned.

Kinoaktiviteten flyttes til Krona, det nye kulturhuset som bygges.