Holeship vant i Høyesterett

DRAMMEN (NRK): Etter tre år med kamp om hvem skal ha rett til å losse og laste i norske havner, kom svaret i dag. Holship fikk medhold i Høyesterett.

Drammen havn

DRAMMEN HAVN: Striden på havna i Drammen kan avgjøre fremtiden for alle de andre norske havnene.

Foto: Torbjørn Tandberg

Høyesterett frikjenner det danske selskapet Holship i striden med Norsk Transportarbeiderforbund.

I strid med EU-retten

LO og NTF har krevd at Holship slutter seg til rammeavtalen for losse- og lastearbeidere. Denne gir nemlig fortrinnsrett til NTF-organiserte havnearbeidere, mens Holship ønsker å bruke egne ansatte til dette arbeidet.

Så langt har Holship tapt saken i tingretten og i lagmannsretten, men de fikk medhold da saken var oppe i EFTA-domstolen 19. april. EFTA-domstolen konkluderte med at fortrinnsretten organiserte havnearbeidere har til å losse og laste i norske havner, er i strid med EU-retten.

Dette har også vært et viktig punkt under rettssaken. Spørsmålet er om man skal følge den nåværende EØS-avtalen eller fortrinnsretten nedfelt i Grunnloven siden 1914.

Svaret Høyesterett faller på i dommen vil ha ringvirkninger på alle havner i Norge, som drives etter det samme lovverket som nå har vært bakgrunn for en lang strid.

Holship har lokaler i Drammen havn

Det danske spedisjonsselskapet Holship har lokaler i Drammen havn.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Det har vært tung sak

Nicolay Skarning

Nicolay Skarning forsvarer Holship i havnestriden.

Foto: Kvale advokatforma

Advokat Nicolay Skarning representerer Holship i havnestriden i Drammen. Han innrømmer at det har vært en tung sak å jobbe med.

– Det har vært Holship mot LO og Norsk Transportarbeiderforbund, og det har selvfølgelig vært en belastning. Nå ser vi bare frem til en endelig avklaring, sier Skarning.

Han forteller at de har invitert inn til et lunsjmøte i etterkant for brukerne av havna i Oslo og Drammen, blant annet for å gjennomgå dommen.

Spent på dommen

Lars M. Johnsen, leder i Transportarbeiderforbundet

Lars Johnsen er leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Foto: Vegard Holm, LO Media

Lars Johnsen, leder i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), er spent på svaret fra Høyesterett, men tror de fort kan sitte igjen med mange ubesvarte spørsmål.

– Jeg er forberedt på både et positivt og et negativt utfall. Dette er en sak med mange utfordringer og spørsmål, men jeg synes advokatene våre har gjort en glimrende jobb, sier Johnsen.

Han er ikke enig i avgjørelsen fra EFTA-domstolen, og mener at Norge bør si opp EØS-avtalen og heller innføre en handelsavtale.

– Det vi gi mye større handlingsrom.

NHO mener saken er oppsiktsvekkende

Så sent som i midten av oktober sendte NHO inn erklæring om partshjelp til Høyesterett på Holship sin side.

Nina Melsom

Nina Melsom er juridisk direktør i NHO.

Foto: Bjarne Sørhus / NHO

I erklæringen, som NRK har tilgang til, skriver NHO at de er part i tariffavtalen og at de dermed har mange medlemmer som kan bli rammet av avgjørelsen i Høyesterett.

– Det er oppsiktsvekkende at arbeidstakersiden tar til orde for tvungen innleie fremfor fast ansettelse, sa Nina Melsom, juridisk direktør i NHO, i en e-post til NRK i november.

Om avgjørelsen i EFTA-domstolen skriver NHO følgende i partshjelperklæringen: " Det vil undergrave EØS-avtalen og skape stor usikkerhet for de næringsdrivende om den nasjonale domstolen skal overprøve EFTA-domstolens EØS-rettslige vurdering."