Hole skuffet over Jernbaneverkets anbefaling

Jernbaneverket og Statens vegvesen opprettholder sin anbefaling om at siste del av Ringeriksbanen og nye E16 skal gå over Helgelandsmoen. – Det er skuffende, sier Hole-ordfører.

Per Berger (H)

– Kommunestyret i Hole har påpekt en del ting dette vil ha konsekvenser for,

Foto: Tordis Gauteplass

Jernbaneverket og Statens vegvesen opprettholder sin anbefaling om at siste del av Ringeriksbanen og nye E16 skal gå over Helgelandsmoen.

Det er viktige internasjonale våtmarksområder ved Busund og Monsrud som gjør at Ringeriksbanen bør gå fra Bymoen i Hole, over Helgelandsmoen ved næringsparken til Styggdalen i Ringerike.

Verst tenkelig alternativ for Hole

For Hole var dette det verst tenkelige alternativet, sier ordfører Per Berger, som er skuffet.

– Jeg er litt skuffet. Kommunestyret i Hole har påpekt en del ting dette vil ha konsekvenser for, men det står også i rapporten at disse vil bli kompensert for i det videre arbeidet.

– Hvilke konsekvenser får det?

– Næringsparken mister arealene som de har klare til utbygging, til sammen 8000–15000 kvadratmeter. Det vil bli nærføring mot Ringeriksbadet, det vil krysse et område som brukes til veldig mye friluftsaktivitet. Her må vi få snudd oss slik at vi får muligheter til å skaffe alternative områder for det, sier Berger.

– Forstår hvorfor Hole er skuffet

Ordfører i Ringerike, Kjell Børre Hansen, forstår at dette er skuffende for Hole.

– Vi ser at Hole har grunn til å være skuffet, men jeg håper ikke skuffelsen fører til nye debatter som fører til at man bremser prosjektet.

Hansen håper på godt samarbeid framover.

– Nå gjør Ringerike det som, etter min mening, er det eneste riktige i tiden framover. Det er å gå godt inn i planarbeidet rundt Hønefoss stasjon, rundt Styggedalen og opp mot det som heter V-krysset, for å møte bane og vei med gode planer slik Jernbaneverket og Vegvesenet har bedt om.

– Når vi ber om statlig plan, og får det, vil det være ganske utidig å prøve å torpedere det, og derfor gjør ingen av de tre kommunene det heller.